Den HelderPolitiek

Winkelketen Aldi deed met zienswijze nog een vergeefse poging voor een winkel op het Ravelijncenter

Advertentie:

Den Helder – Winkelketen Aldi heeft via een zienswijze op het nieuwe ‘paraplubestemmingsplan supermarkten’ nogmaals gepoogd de mogelijkheid te verkrijgen om een winkel te realiseren op het Ravelijncenter. Het paraplubestemmingsplan moet officieel regelen dat supermarkten niet langer gevestigd kunnen worden buiten de bestaande winkelcentra in de binnenstad. Het college B&W besluit geen gehoor te geven aan de bezwaren en het plan ongewijzigd vast te stellen.

Vorig jaar werd een eerdere rechtsgang vanuit Aldi al afgewezen. Een supermarkt past niet binnen het huidige bestemmingsplan van het Ravelijncenter en de gemeente wilde voor de Duitse winkelketen geen wijzigingen maken. Hierop stapte Aldi naar de rechter, maar die oordeelde dat de gemeente rechtmatig had gehandeld: Zij mogen de Aldi weghouden uit het Ravelijncenter omdat dit de bestaande detailhandel in de binnenstad zou bedreigen. Er was daarom geen reden dat de gemeente zou moeten afwijken van het vastgestelde bestemmingsplan en de inzet van Aldi leidde tot niets.

Noodzakelijk en evenredig
Een gemeente mag niet zomaar bepaalde bedrijven of branches weigeren uit een specifiek gebied. Hiervoor moet wel een grond van noodzaak en evenredigheid zijn. Het gemeentelijk bestuur wil geen supermarkten meer toelaten omdat de bestaande centra hiermee verder onder druk komen te staan. Het bezwaar in de zienswijze van Nysingh advocaten en notarissen, die als gemachtigde van Aldi optraden, was dat dit onvoldoende noodzaak heeft. Daarnaast brachten zij naar voren dat Aldi als ‘harddiscounter’ een wezenlijk andere rol vervult dan reguliere supermarkten. Hierdoor zou winkelbezoek aan de Aldi op het Ravelijncenter geen negatieve invloed hebben op de bestaande detailhandel in het centrum.

Het college B&W heeft inmiddels besloten niet te luisteren naar de bezwaren van de Aldi en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. In werkelijkheid verandert er weinig, het huidige beleid is al om supermarkten centraal te houden: “Het paraplubestemmingsplan sluit daarmee aan bij het beleid om supermarkten te concentreren binnen de bestaande winkelcentra teneinde de centrumfunctie van deze centra en de detailhandelsstructuur te versterken”, aldus het college.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

  1. het enige wat continue zonder problemen van bestemmingsplannen mag afwijken of waarvoor bestemmingsplannen simpelweg aangepast worden is het Assorgiahuis op Willemsoord, de rest krijgt nul op het rekest

Wellicht ook interessant

Back to top button