Hollands KroonPolitiek

Raad Hollands Kroon stemt in met versoepeling beleid huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

Anna Paulowna – “Deze avond heeft betekenis gehad”, zo is wethouder Theo Meskers van mening over de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van Hollands Kroon over nieuw te vormen beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. “Minder dwingende regels, draagvlak om breder te kijken dan het bouwbesluit met name bij kortdurend gebruik en de basis van huisvesting is veiligheid.”

Verder kwam naar voren dat het huisvesten van arbeidsmigranten in woonkernen nog steeds geen optie is, maar dat dit ook niet per se op een bedrijventerrein dient te gebeuren. Ook blijft de 10 procent regeling (maximaal aantal arbeidsmigranten ten opzichte van inwonersaantal, red.) leidend, maar afwijkingen lijken bespreekbaar te zijn. Tot slot zal de Agrarische Beoordelingscommissie pas toetsen bij een logiesfunctie vanaf 20 personen.

Het gemeentelijk beleid op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten is nog geen jaar oud (in oktober 2019 vastgesteld door de gemeenteraad), maar blijkt nu al rijp voor wijzigingen. In april 2020 gaf het college van B&W al aan dat er knelpunten in het beleid waren en schoof de aanvragen van vaak agrarische bedrijven voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten door naar de raad. De aanvragen pasten niet binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders en met een artikel 6 procedure kan de raad zelf een besluit over de aanvraag nemen. Bij goedkeuring gaat de aanvraag terug naar het college van B&W voor afhandeling, maar ook de raad zelf worstelde menigmaal met besluitvorming.

Arbeidsmigratie blijft toenemen
In de Kop van Noord-Holland (Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel) verbleven in 2010 circa duizend arbeidsmigranten, die tevens in deze regio gehuisvest waren. In 2018 was dit aantal gestegen tot 5760 arbeidsmigranten, waarvan 2380 in Hollands Kroon. Het merendeel, 75 procent, woont en werkt in de regio. De verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten de komende jaren significant doorgroeit en dat een tekort aan huisvesting van deze groep tijdelijke werknemers zal ontstaan. “Het rouleert voortdurend. De behoefte voor huisvesting is niet tijdelijk, maar structureel”, aldus wethouder Meskers.

Agrariërs die voor ‘eigen’ arbeidsmigranten en op het eigen perceel huisvesting willen creëren, kunnen veelal rekenen op afgifte van een bouwvergunning. Het knelpunt ligt bij commerciële uitzendbureaus die logiesfuncties willen realiseren op bedrijventerreinen. In dat geval is volgens de gemeenteraad geen sprake van goede ruimtelijke ordening en bovendien kan geen goed woon- en leefklimaat worden aangetoond.

Ontruiming schepen met arbeidsmigranten
Soms wordt bewust gekozen om buiten de gemeente om arbeidsmigranten te huisvesten, zo bleek tijdens de beeldvormende vergadering. Fractievoorzitter Johan Paul de Groot van de ChristenUnie vroeg de wethouder naar de status van twee hotelschepen in de haven De Oude Zeug nabij Kreileroord. Wethouder Meskers: “Donderdag 10 september is een handhavingstraject opgestart. We hebben met de exploitant van de schepen gesproken en strakke termijnen afgesproken qua brandveiligheid en vervolgens qua ontruiming.”

Naast aanpassingen van het eigen gemeentelijk beleid wil wethouder Meskers ook het gesprek aangaan met de gemeenten Schagen en Den Helder om op regionaal niveau op te lijnen. Tot slot heeft de gemeente ook te maken met de Provinciale Ruimtelijke Verordening en ligt de vraag voor of de gemeente eerst toetst aan provinciaal beleid voor het gemeentelijk beleid.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button