Den HelderHollands KroonPolitiek

Wethouder Biersteker over huiselijk geweld: “Vrijwel altijd is meer aan de hand”

Den Helder – Een breed gedragen, door 18 gemeenten in Noord-Holland Noord vastgesteld document met één gezamenlijke visie op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling moet de komende jaren ervoor zorgen dat slachtoffers en anonieme melders de weg naar professionele hulpverlening makkelijker en sneller kunnen vinden. De Regiovisie Samen zorgen voor veiligheid is uitgebreider en gestructureerder dan haar voorganger, die de leidraad voor gemeenten was in de periode 2014-2018. Vrijwel alle colleges van B&W hebben het document vastgesteld waarna het voorstel door de gemeenteraden definitief vastgesteld dient te worden.

Bij het meldpunt voor huiselijk geweld Veilig Thuis zijn in de periode maart tot en met augustus van dit jaar 2359 meldingen binnengekomen. De cijfers lopen op. Een half jaar eerder bleef de teller staan op 2188 meldingen. Of de toename een gevolg is van de coronacrisis, betwijfelt de Helderse wethouder Tjitske Biersteker. “Misschien komt het ook omdat er meer bekendheid is voor het meldpunt van Veilig Thuis. Het wordt ook steeds makkelijker om geweld te melden. Sinds mei is via de website van Veilig Thuis ook een chatfunctie. Je zou het volledig willen stoppen, maar dat is een utopische gedachte”, aldus Biersteker.

Ervaringsdeskundigen ondersteunen professionals
De kracht van deze Regiovisie schuilt volgens Biersteker in de samenwerking van 18 gemeenten in Noord-Holland Noord en dus één en hetzelfde beleid. In totaal hebben 15 colleges van B&W de visie vastgesteld. “De overige drie gemeenten bespreken de Regiovisie nog deze week. Een formaliteit.” Nieuw in het beleid is dat professionele hulpverleners ondersteund worden door ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld. Voornamelijk bestaat deze groep ervaringsdeskundigen uit vrouwen die huiselijk geweld als slachtoffer hebben ervaren, al heeft ook een pleger van huiselijk geweld meegewerkt aan de visie.

“Geweld is iets structureels. Het gaat vaak van de ene generatie over op de andere generatie. Huiselijk geweld komt bijna niet enkelvoudig voor. Vrijwel altijd is meer aan de hand. Het is ook moeilijk als je geen reflectie op je eigen gedrag hebt omdat je zelf nooit anders gezien hebt”, zo meent de wethouder, die toevoegt dat zaken als schuldenproblematiek, werkloosheid of alcoholverslaving met regelmaat ook deel uitmaken van huishoudens waar huiselijk geweld plaatsvindt.

Handelingsverlegenheid
Maar wanneer is sprake van huiselijk geweld? Bij één klap? Niet eenvoudig om hier een duidelijke grens te trekken. Wethouder Biersteker zoekt dan ook even naar woorden. “Huishoudelijk geweld is meer dan een toevallige samenloop van omstandigheden.” De term grijs gebied valt. Wanneer meld je dat je te maken hebt met huiselijk geweld? Daarnaast valt ook het begrip handelingsverlegenheid. “Mensen willen wel melden als ze huiselijk geweld vermoeden, maar alleen anoniem”, aldus Biersteker, die direct aanvult dat anoniem melden bij Veilig Thuis altijd mogelijk is.

In het geval van kindermishandeling wordt meteen gehandeld na een melding. “Een crisis is een crisis. Eerst handelen. Veiligheid eerst. Daarna de crisis aanpakken. Ook wanneer de veiligheid van de melder in het geval van partner- of ouderenmishandeling in het geding is, wordt direct gehandeld. “Wanneer sprake is van acute onveiligheid, wordt altijd meteen gehandeld. Wachtlijsten zijn er niet.”

Bizar moment
De nieuwe Regiovisie Samen zorgen voor veiligheid komt na de dood van een 58-jarige inwoonster uit Den Helder als gevolg van huiselijk geweld op een bizar moment. “Het komt zo heel dichtbij. Vreselijk en gruwelijk. We weten er nog niks van, dus eerst het onderzoek van de politie afwachten, maar het is een bijzondere samenloop van omstandigheden.”

Veilig Thuis is elke dag en op elk uur gratis te bellen op 0800 2000 en via www.veiligthuisnhn.nl kan gratis en anoniem met een medewerker worden gechat voor advies. De chat is open van 9.00 tot 17.00 uur. Tips om geweld te bespreken op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Bij direct gevaar, bel dan 112.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button