Willemsoord komt na een transitiefase in bloei

Den Helder – Het jaar 2021 was op veel manieren een overgangsjaar voor Willemsoord. Ariane Hoog, directeur van zowel Stichting Erfgoed Den Helder en Willemsoord BV liet zo weten in haar presentatie in de Raadscommissie Bestuur en Middelen. De komende jaren is er daarom meer ruimte voor concrete ontwikkelingen. Niet alleen met de komst van het stadhuis naar de Oude Rijkswerf, maar ook wanneer fusie van de twee organisaties onder haar hoede is afgerond. Dan kan het erfgoed in Den Helder een belangrijkere rol gaan spelen.

Na transitiejaar 2021 zal de vernieuwde organisatie Willemsoord B.V. zich gaan richten op het verder vorderen van het monumentenbeleid. Dit wordt gedaan door de zogenaamde ‘POM’ status te verwerven. Dit staat voor: Professionale Organisaties voor Monumentenbehoud. “Hierbij willen we graag twintig Rijksmonumenten hebben”, aldus Hoog. Dit aantal is een vereiste voor het verkrijgen van de status. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat over de aanwijzing van deze organisaties. Wanneer de POM status is verkregen kan aanspraak worden gemaakt op verschillende landelijke subsidies, die de verdere ontwikkeling van Willemsoord ten goede komen.

Transities
Naast de ontwikkelingen op het gebied van erfgoed zullen de komende jaren onder andere de parkeervoorzieningen verbeterd worden. De museumhaven zal worden heringericht en de nieuwe brug vanuit de Beatrixstraat zal worden gerealiseerd. Bovenop de bestaande evenementen zal er worden gekenen naar een uitbreiding van het aanbod en over de gehele breedte is er nog veel te doen op het gebied van duurzaamheid.

Toch zit Willemsoord ook in een moeilijke tijd. Volgens Hoog is er sprake van huurachterstand bij een aantal ondernemers op Willemsoord. Door de coronacrisis waren veel evenementen niet mogelijk en moesten sommige ondernemingen helemaal de deuren sluiten. Volgens de directeur is Willemsoord B.V. actief in gesprek met deze ondernemers en is er vertrouwen dat nu de coronamaatregelen langzaam verdwijnen, de situatie weer rendabel wordt voor de exploitanten.

Stadhuis
Wat betreft de ontwikkelingen ten aanzien van het stadhuis wist Ferdinand Vreugdenhil, directeur van Zeestad, te vertellen dat op 12 oktober de bouwhekken voor gebouw 66 worden geplaatst. Dezelfde week nog starten de eerste sloopwerkzaamheden aan het historische pand.

Mobiele versie afsluiten