Den HelderPolitiek

Behoorlijk Bestuur kritisch over wachtgeld

Den Helder – De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft zich in de Raadscommissie Bestuur en Middelen kritisch uitgelaten over het wachtgeld voor oud-wethouder Remco Duijnker. Volgens raadslid Sjoerd Oudijk zou Duijnker weer aan het werk moeten bij zijn oude werkgever, waar hij volgens hem een terugkeer garantie heeft. Duijnker zegt zelf dat dit niet klopt.

In de Tweede Tussenrapportage, waar de raadscommissie maandagavond over vergaderde, staat dat het college €669.000,- reserveert voor het wachtgeld van de vertrekkende wethouders uit de vorige periode. Dat is het maximale bedrag waar aanspraak op gemaakt kan worden. Vanuit het college dat tussen 2018 en 2022 actief was zijn er vier wethouders vertrokken: Heleen Keur, Kees Visser, Remco Duijnker en Tjitske Biersteker. Zij zijn allen langer dan twee jaar wethouder geweest en hebben daarom maximaal 3 jaar en 2 maanden recht op een uitkering. Wanneer een wethouder de pensioengerechtigde leeftijd bereikt stopt de uitkering ook. De hoogte van het maandelijkse bedrag is het eerste jaar 80 procent en de rest van de uitkeringsduur 70 procent van het wethouderssalaris.

Volgens Sjoerd Oudijk van Behoorlijk Bestuur is de gereserveerde €669.000,- heel veel geld. Hij sprak maandagavond de hoop uit dat de wethouders daarom snel een nieuwe functie vinden en dat zij de inwoners niet laten opdraaien voor onnodige kosten. Oudijk benoemde daarna specifiek dat hij het onacceptabel vindt dat één van de wethouders een terugkeergarantie zou hebben zijn oude werkgever, maar ervoor kiest om wachtgeld op te strijken. Desgevraagd laat Oudijk weten dat dit om oud-wethouder Remco Duijnker gaat en dat zijn fractie dit heeft vernomen via een bron dicht bij Duijnker. Gevraagd om een reactie laat Duijnker weten dat hetgeen Oudijk beweert feitelijk onjuist is. Verder wil hij er niet op ingaan.

De regels rondom het wachtgeld maken dat het niet zomaar mogelijk is om van een terugkeergarantie geen gebruik te maken. Als vertrekkend wethouder heb je namelijk, net als mensen die een WW-uitkering ontvangen, een sollicitatieplicht. Volgens Capra advocaten staat het niet gebruiken van een terugkeergarantie gelijk aan het weigeren van werk. Daarop kan de uitkering gekort of stopgezet worden. Het college is verplicht om voor de uitvoering van de sollicitatieplicht een overeenkomst te sluiten met een re-integratiebedrijf. Die rapporteert vervolgens hoe de oud-wethouder naar nieuw werk gaat komen. Het complexe aan de situatie bij Duijnker is dat zijn nieuwe functie al bekend is: Vanaf 1 april 2024 vervangt hij namelijk Michiel Wouters als portefeuillehouder voor onder andere Willemsoord, Zeestad, de horeca, juridische zaken en het personeelsbeleid. Duijnker gaf bij zijn vertrek aan niet van plan te zijn in de tussentijd een andere functie te vervullen, omdat hij goed op de hoogte moet blijven van alle dossiers.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Volgens een publicatie in het plaatselijk dagblad wil het college er alles aan doen om het vertrouwen van de burger in de lokale politiek te herstellen. Wel, ze zou kunnen beginnen met de aanpak van deze kwestie. Volkomen terecht dat Sjoerd Oudijk deze zaak aankaart. En het viel te verwachten dat Duijnker er de voorkeur aan geeft om het zwijgen ertoe te doen.
    Het moge duidelijk zijn dat de riante wachtgeldregeling niet is bedoeld om een bestuurder anderhalf jaar met betaald verlof te sturen… Het verweer van Duijnker dat hij op de hoogte wil blijven van de politieke stand van zaken, is natuurlijk een drogreden van jewelste. Alsof hij nu acht uur per dag bezig is om de dossiers van voor naar achteren door te nemen. De constructie die is bedacht om Wouters en Duijnker een dik betaalde duobaan te bezorgen, met alle financiële voordelen van dien, kan natuurlijk niet door de beugel. Het is een wonder, maar ook veelzeggend, dat de raad hiermee akkoord is gegaan….

Back to top button
%d bloggers liken dit: