College Hollands Kroon stemt in met facelift Haukeshaven

Hollands Kroon – Het college van Hollands Kroon heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen geld vrij te maken om in de Haukeshaven een aantal onderdelen te vervangen. Het gaat om steigerpalen, diverse steigers en twee golfbrekers.

Op dit moment wordt al gewerkt aan het vervangen van de damwanden in de haven. Als de raad instemt met het voorstel van het college, worden deze werkzaamheden meteen uitgevoerd. Naar verwachting wordt het voorstel in de raadsvergadering van 17 december door de gemeenteraad behandeld.

De Haukeshaven is eigendom van de gemeente. De watersportverenigingen huren ieder een deel van deze haven. Na het vervangen van de damwanden en de overige onderdelen gaat het beheer en onderhoud van de haven over naar de twee watersportverenigingen. Voor hen is er voorlopig geen groot onderhoud meer nodig en kunnen beide watersportverenigingen de komende jaren veilig en duurzaam gebruik maken van de haven.

Mobiele versie afsluiten