Noord-Holland

Provincie investeert in veilig verkeersgedrag jongeren

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland stelt in 2021 ruim 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verkeerseducatie. De provincie verwacht dat met voorlichting over verkeersveiligheid aan jongeren, de veiligheid in het verkeer verbetert. Organisaties voor verkeerseducatie kunnen vanaf 1 januari 2021 subsidie aanvragen bij de provincie.

De provincie Noord-Holland heeft een taak in het verbeteren van de verkeersveiligheid: niet alleen op of langs de wegen, maar ook door voorlichting en bewustwording. Uit onderzoek is gebleken dat voorlichting aan jongeren over verkeersregels en gevaarlijke verkeerssituaties effect heeft. Vooral jongeren en onervaren verkeersdeelnemers vertonen vaker onveilig verkeersgedrag. Denk aan rijden onder invloed, door rood licht, te snel rijden, of afgeleid zijn in het verkeer door mobielgebruik. Ook scholieren behoren tot de belangrijkste risicogroep, vooral rond de leeftijd dat kinderen voor het eerst zelfstandig naar school fietsen.

Subsidie aanvragen
Ieder jaar stelt provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar aan projecten die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid van jongeren. Gemeenten, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen vanaf 1 januari tot en met donderdag 18 februari 2021 subsidie aanvragen voor projecten. De subsidieregeling voor verkeerseducatie heet ‘gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid’ en is vanaf eind december te vinden op noord-holland.nl.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button