Hollands Kroon

Aanvragen vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijs nog steeds mogelijk

Advertentie:

Hollands Kroon – Nu het coronatoegangsbewijs (CTB) sinds 6 november op veel meer plaatsen geldt, zijn er ook meer ondernemers die extra kosten maken. Denk hierbij aan de inzet van extra personeel of materiaal. Materiaal dat is aangekocht om de controle op het CTB uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld extra beveiligers, controleurs of hosts die helpen bij de controle van het CTB. Ondernemers die extra kosten maken om de controle uit te voeren? Dan is de kans groot dat die kosten vergoed worden.

Sinds 25 september 2021 hebben steeds meer ondernemers, instellingen en verenigingen in bijvoorbeeld de horeca, cultuur en sport te maken met het coronatoegangsbewijs (CTB). Op drukke locaties zoals in eet- en drinkgelegenheden, bij evenementen, bij vertoning van kunst en cultuur en op sportlocaties is het coronatoegangsbewijs verplicht. Iedereen van 13 jaar en ouder heeft daar dan een coronatoegangsbewijs nodig. Vanaf 14 jaar moet iedereen daarbij ook zijn of haar ID-bewijs laten zien. Voor de controle hierop bestaat een vergoeding.

Toetsing door ondernemers, instellingen en verenigingen
Het kabinet en het Veiligheidsberaad hebben afspraken gemaakt over de handhaving op coronatoegangsbewijzen (CTB). Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de maatregelen. Ondernemers, instellingen en verenigingen hebben de plicht om bezoekers te vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs, dat overeenkomt met hun legitimatie. Gemeenten hebben een handhavingstaak of ondernemers de controle op de coronatoegangsbewijzen uitvoeren.

De gemeente Hollands Kroon heeft voor de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten vanuit het rijk € 139.177,- ontvangen. Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld aan lokale ondernemers, instellingen en verenigingen die in de periode van 22 september tot en met 31 december extra personeel inzetten of materiaal hebben aangekocht om de controle uit te kunnen voeren. Gedacht wordt aan de inzet van bijvoorbeeld (extra) beveiligers, controleurs of hosts die helpen bij de controle van de CTB.

Bedrijven, instellingen of verenigingen die te maken hebben met de verplichte controle op CTB en hiervoor de inzet van ondersteunend personeel nodig hebben of gehad worden attent gemaakt op de website hierin is te lezen welke kosten er vergoed worden en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button