Hollands KroonPolitiek

Fractievergaderingen in Hollands Kroon

Hollands Kroon – De fractie van de ChristenUnie houdt haar openbare fractievergadering. Deze zal digitaal plaatsvinden en wel op maandag 15 november om 20:00 uur. In deze fractievergadering bespreekt de fractie de onderwerpen die op de agenda voor de raadsvergadering van 25 november staan. Meepraten of inspreken? Stuur een mail naar fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of bel naar Marjon Tolhuis 06 37127264. Na aanmelding wordt een link gezonden om deel te kunnen nemen aan deze vergadering.

In de Gemeenschapsruimte Nijestate, aan de Nyerop 34B in Nieuwe Niedorp houdt de fractie van Senioren Hollands Kroon op woensdagavond 17 november een openbare vergadering, van 19:30 tot 21:30 uur. Deelnemers dienen zich uiterlijk 17 november bij de fractiesecretaris te melden. Dat kan via tel. 0227-503559 of via meijerpc@quicknet.nl. De agenda omvat vooral de agenda van de raadsvergadering van 25 november.

GroenLinks Hollands Kroon houdt op maandag 15 november een openbaar fractieoverleg vanaf 19:30 uur. Meepraten kan en iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden via groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl of lilianpeters@hollandskroon.nl. Plaats van handeling is MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1, Anna Paulowna. De Waddenzeezaal is hiervoor gereserveerd. Bij aankomst worden geïnteresseerden verzocht even te bellen met 06-45502360 voor het openen van de buitendeur.

Agendapunten
De agenda begint met de opening en mededelingen. Daarna staan insprekers en actuele onderwerpen op de agenda. Vervolgens komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 25 november ter tafel, onder meer de toekomst van MFC Veerburg Anna Paulowna, bestemmingsplan Campus de Terp en het energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen. Het koersdocument agrarische sector en de kustvisie IJsselmeerkust bespreekt de raad waarschijnlijk in de uitloopvergadering op 30 november. De volledige raadsagenda staat binnenkort op de website van de gemeente hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar. De avond wordt besloten met de rondvraag en wat verder ter tafel komt. Daarna volgt sluiting. Naar verwacht zal dit om 22:00 uur zijn.

Wie verhinderd is kan met het afdelingsbestuur of de fractie, altijd contact opnemen groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl. Desgewenst zullen vertegenwoordigers van de fractie of bestuur langskomen. Informatie over activiteiten en standpunten zijn te vinden op facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon en op twitter: @GLhollandskroon.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button