Hollands KroonPolitiek

Integraal huisvestingsplan onderwijs: Naar een duurzamere school

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon werkt aan het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs’ en de gemeenteraad werd hier donderdagavond over bijgepraat. Over de toekomst van de huisvesting van de verschillende scholen in Hollands Kroon moeten nog een aantal keuzes door de raad worden gemaakt. Voornamelijk op het gebied van duurzaamheid, renovatie en bouwkosten.

Wethouder Mary van Gent gaf in haar introductie aan dat je als gemeente eens in de zoveel tijd een nieuw plan op het gebied van onderwijshuisvesting moet opstellen. Dit is volgens Annet de Rooy van adviesbureau ‘De Mevrouwen’ nog geen wettelijke verplichting, al zal het dat over twee jaar wel worden. De gemeente heeft als taak om te voorzien in nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing van de huisvesting. De gemeente heeft een zogenoemde zorgplicht en het bestuur van de school heeft een instandhoudingsplicht. Dat bestuur is ook verantwoordelijk voor onderhoud, binnen en buiten, de energiekosten en het betalen van de gemeentelijke heffingen.

Het huidige beleid van de gemeente Hollands Kroon is om qua financiering grotendeels uit te gaan van het normbudget zoals vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), plus een kleine ophoging. Dit resulteert in onderwijshuisvesting die het best beschreven kan worden als ‘sober en doelmatig’, aldus De Rooy. Dit past echter niet meer bij de wijze waarop nu gedacht wordt over onderhuisvesting, waarbij toch meer uit wordt gegaan van adequaat en duurzaam. Dit vereist een aanvullende investering.

Ruimte tekort
De vierkantemeterprijs voor een goed onderwijsgebouw komt daarmee op €3.062,- euro. De norm van de VNG is ongeveer €500,- minder. Het verschil wordt grotendeel veroorzaakt door duurzaamheidscriteria. De gemeente kan zelf kiezen hoeveel ze willen investeren in deze zaken, maar door Europese en landelijke duurzaamheidsambities is het nu al verstandig om in ieder geval alle nieuwbouw energieneutraal te maken. Waar precies gebouwd, verbouwd en gesloopt gaat worden komt ook terug in het huisvestingsplan. Daarvoor is onderzocht wat op lange termijn het aantal schoolkinderen binnen de verschillende kernen zal zijn.

Volgens de portefeuillehouder wordt de grootste uitdaging dat er op sommige plekken ruimte tekort zal ontstaan. Dit wordt dan mede veroorzaakt door de gemeentelijke ambitie om veel woningen te gaan bouwen. Daarbij moet wel gemeld worden dat de problemen met huisvesting in Hollands Kroon niet zo groot zijn als elders. De voorkeur van wethouder Van Gent is om zoveel mogelijk Integrale Kindcentra te realiseren, waar kinderen van nul tot dertien jaar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten kunnen krijgen. Deze keuze, net als de duurzaamheidsambitie, is aan de raad.

Tot en met januari wordt verder gewerkt aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Vervolgens wordt er medio februari een akkoord van de verschillende schoolbesturen gevraagd. Daarna kan het plan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button