Gemeentelijke lasten stijgen niet of nauwelijks in Hollands Kroon

Hollands Kroon – De meerjarenbegroting 2021-2024 is door de gemeenteraad vastgesteld. Door het proactieve beleid van de afgelopen jaren is de begroting 2021 sluitend. Er is zelfs ruimte voor een aantal nieuwe wensen zonder dat dit effect heeft op de lasten van de inwoners.

Wethouder Theo Groot van financiën: “Met gepaste trots presenteert Hollands Kroon een sluitende begroting. Een begroting die laat zien dat wij de risico’s nog goed kunnen opvangen en waarin ruimte is voor investeringen en doorontwikkeling, terwijl we de lasten voor de inwoners slechts laten oplopen met de inflatiecorrectie.” De inkomsten van 2021 zijn € 113.198.149,- en de uitgaven zijn € 112.997.869,-. Dat komt neer op een resultaatbestemming € 200.280,-.

De gemiddelde gemeentelijke lasten bedragen voor 2021 bedragen voor een meerpersoonshuishouden € 814,- en voor een éénpersoonshuishouden € 690,-. Voor de OZB is het gemiddelde bedrag € 260,-. De gemiddelde stijging van de lasten is 1% (inflatiepercentage).

De tarieven voor OZB zijn iets omlaaggegaan, maar de WOZ-waarde juist omhoog omdat de huizenprijzen ook in 2020 weer zijn gestegen. De hoogte van de OZB is afhankelijk van de waardeontwikkeling van de woning, bedrijfspand en/of grond (WOZ-waarde). Die stelt gemeente Hollands Kroon ieder jaar opnieuw vast.

Tussen eind februari en begin maart 2021 ontvangen inwoners van gemeente Hollands Kroon de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking.

Mobiele versie afsluiten