Den HelderPolitiek

Stigmatisering doelgroep ook oorzaak heroverweging jongerenhuisvesting in Visbuurt

Advertentie:

Den Helder – De stigmatisering van de zeven jongeren die gehuisvest zouden worden in een pand aan de Zuidstraat 83, onder andere door D66 en de Stadspartij, heeft er mede voor gezorgd dat het college de verleende vergunning heroverweegt, zo laat wethouder Tjitske Biersteker weten. In een persbericht verklaarde de gemeente een dag eerder dat de heroverweging komt omdat het college gehoor geeft aan het raadsbesluit om de Visbuurt niet meer te gebruiken voor maatschappelijke projecten die mogelijk als onrustig worden ervaren.

Volgens Biersteker is de groep door uitlatingen in de politiek onterecht neergezet als sociaal onvaardig en problematisch. Het gaat om zeven jongeren uit Den Helder met een lastige thuissituatie, waardoor ze soms zelfs dakloos zijn geworden en afhankelijk van logeeradressen. Anderen wonen nog wel thuis, maar voor hen is dit niet wenselijk. Verder zijn het volgens de wethouder ‘gewone’ jongeren, waarvan het dus helemaal niet terecht is dat gedacht wordt dat zij overlast zullen veroorzaken. Het stigma dat de groep heeft gekregen begint volgens haar nu ook te zorgen voor onrust in de wijk. Dat maakt dat het naar inschatting van het college niet meer verstandig is om de jongeren op de locatie aan de Zuidstraat te huisvesten, zij hebben juist een rustige en verwelkomende omgeving nodig.

Maatschappelijke onrust en stigma
Het college dacht daarvoor een geschikte locatie te hebben gevonden in het oude pand van Bed & Breakfast Cape Horn. Volgens Biersteker komen daar een aantal zaken samen: Het pand was leeg en de eigenaar stond open voor een andere invulling. Daarnaast moet het voor de jongeren betaalbaar blijven. Initiatiefnemer DnoDoen heeft volgens de wethouder met 40 omwonenden gepraat en daaruit bleek geen bezwaar. Het college was zich bewust van de afspraken die de gemeenteraad heeft gemaakt ten aanzien van het plaatsen van maatschappelijke projecten in de Visbuurt, maar is van mening dat deze jongeren niet behoren tot de doelgroep waarvoor de raad dat besluit heeft genomen.

De nu ontstane onrust geeft echter blijk van het feit dat het project wellicht toch te veel maatschappelijke impact heeft, ondanks dat dit stigma volgens Biersteker dus onterecht is. De Stadspartij sprak zich eerst uit over de ontwikkelingen, waarna ook een groep inwoners op initiatief van Koos van Dongen een bezwaar aantekende. Frans Klut van D66 liet tijdens de commissievergadering op 11 januari ook weten ontevreden te zijn met de aanpak van het college.

Andere oplossing zoeken
De heroverweging van de vergunning betekent vooralsnog enkel dat de jongeren niet gevestigd zullen worden aan de Zuidstraat. Voor hen wordt een andere locatie gezocht. Dit kan nog wel even duren, met de beoogde locatie in de Visbuurt was de gemeente al sinds mei bezig. De verbouwing is reeds begonnen en volgens Biersteker is het nu zaak om zorgvuldig met DnoDoen en de eigenaar van het pand te gaan kijken naar een oplossing. Het pand heeft een hotelfunctie, dus de vraag is welke andere invullingen mogelijk zijn. Of de gemeente eventuele kosten voor het terugdraaien van de vergunning zal vergoeden kan de wethouder nog niet zeggen. De komende weken zal zij in gesprek gaan met DnoDoen en de eigenaar.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button