Den HelderPolitiek

Verbod op leegstand en huisjesmelken in oude woonbuurten bijna voltooid

Advertentie:

Den Helder – Nog even en dan is het niet meer toegestaan om woningen in het Centrum, de Visbuurt, de Van Galenbuurt en de Oostslootbuurt te kopen voor de verhuur of langere tijd leeg te laten staan. De commissie Stadsontwikkeling en Beheer boog zich woensdagavond zowel over de nieuwe Huisvestingsverordening als de nieuwe Leegstandsverordening, waarin beide zaken aan banden worden gelegd.

Tot €250.000,- en in vier oude woonbuurten
De opkoopbescherming, of zelfbewoningsplicht, geldt straks als het aan het college ligt enkel voor woningen tot €250.000,-. fractie Bazen en Fred van Vliet van GroenLinks zien echter aanleiding om dit bedrag te verhogen naar €300.000,-. In de raadsvergadering van 24 januari, wanneer het voorstel wordt besproken, volgt daarom mogelijk een amendement. Een andere zorg is de beperking van de verordening tot de vier genoemde wijken. Volgens Glen Krab van Samen Actief Sr is te verwachten dat investeerders zich gewoonweg zullen verplaatsen naar de andere wijken. Een zogenaamd ‘waterbedeffect’. “Waarom bouwen we het niet uit voor heel Den Helder?” Vroeg ook Hans Verhoef van D66 zich af. Vooral voor de Sluisdijkbuurt zouden beide verordeningen, dus ook het verbod op leegstand, volgens hem een gewin zijn.

Dat kan niet volgens wethouder Heleen Keur. Met de komst van de Huisvestingswet mag de gemeente gebieden of buurten aanwijzen waarin specifieke categorieën van woonruimte niet mogen worden verhuurd zonder vergunning, maar daarvoor moet wel aanleiding zijn. Dat wil zeggen: De druk op de woningmarkt en de invloed van beleggers moet aantoonbaar zorgen voor een slechte invloed op de leefbaarheid. Dat is in de vier buurten die nu worden aangewezen het geval. In de Sluisdijkbuurt staan volgens Keur vooral huurwoningen en is een zelfbewoningsplicht daarom ook geen bruikbaar instrument. Volgens Edwin Krijns van het CDA is het niet noodzakelijk om de verordening over heel Den Helder uit te rollen, het moet zich richten op waar de problematiek is en niet al preventief restricties opleggen. Zijn lof ging uit naar de Stadspartij, die zich langere tijd heeft ingezet om deze problemen in de oude woonbuurten aan te pakken.

Leegstand incidenteel een probleem
Harrie van Dongen, fractievoorzitter van de Stadspartij, was ook blij met de verordeningen maar ziet ook dat er goede beleggers actief zijn. Die knappen huizen op en verhuren ze voor een redelijke prijs. In de toekomst moet volgens hem daarom gekeken worden naar een ‘verhuurderswaarmerk’. De leegstand in de wijken valt volgens de wethouder overigens erg mee. Wel weet Keur te vertellen dat er incidenteel sprake is van een pand dat lang leeg staat, wat enorm vervelend kan zijn voor omwonenden. Door de leegstandsverordening uit te breiden, deze geldt nu enkel nog voor winkels in het centrum, heeft de gemeente een middel om bij excessen te handhaven. Nu is dat er helemaal niet, straks kan de gemeente in ieder geval in gesprek met de eigenaren. Het is nadrukkelijk niet zo dat het verbod op leegstand betekent dat de gemeente na een dag op de stoep staat.

Dat zou ook zeker niet goed zijn als het aan Petra Bais van de VVD ligt. Zij twijfelt over de wenselijkheid van de leegstandsverordening en vraagt zich af of de overheid wel moet gaan bepalen wat inwoners doen met hun eigen bezit. De focus moet blijven op het bouwen van veel nieuwe woningen. Daar is Sjoerd Oudijk van Behoorijk Bestuur het mee eens, het echte probleem is volgens hem het gebrek aan betaalbare huurwoningen. Hij stelt tevens dat het invoeren van de opkoopbescherming dit probleem groter maakt, omdat het aanbod huurwoningen afneemt.

Eigen inwoners eerst
Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder is tevreden over de vernieuwde verordeningen, maar ziet ook andere problemen op de woningmarkt die er niet mee worden opgelost. De oplopende wachttijden voor een huurwoning bijvoorbeeld, en het gebrek aan doorstroom. Zijn partij heeft daarom een motie geschreven, waarmee een deel van het woningaanbod binnen de gemeente gereserveerd wordt voor de eigen inwoners. Het college van de gemeente Bergen is momenteel bezig met een dergelijk voorstel, maar kreeg eerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te horen dat dit niet mocht.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button