Hollands KroonPolitiek

GroenLinks Hollands Kroon stelt vragen over bevoegd gezag

Hollands Kroon – Het college van Holland Kroon is bij huidige en eerdere datacenteraanvragen anterieure overeenkomsten (een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de exploitant zich verplicht tot het betalen van een bijdrage in de kosten die de gemeente maakt, red.) aangegaan. Deze bevatten een inspanningsverplichting voor het college om het nodige te doen om de vergunning rond te krijgen. Dit houdt onder meer in het nemen van een weloverwogen besluit over ruimtelijke impact, energie, watergebruik en bovenal het vaststellen van de eigen bevoegdheid tot het verstrekken van een vergunning.

Inmiddels is deze bevoegdheid van de gemeente door de provincie in twijfel getrokken. Uit interne stukken blijkt ook dat er in 2018 binnen de organisatie al twijfel bestond over de bevoegdheid van de gemeente. Om te voldoen aan de inspanningsverplichting zou het, zo stelt GroenLinks Hollands Kroon, destijds voor de hand hebben gelegen de bevoegdheid eenduidig vast te stellen door:
– Proactieve afstemming met de provincie
– Advies van de landsadvocaat
– Het uitlokken van een uitspraak van de bestuursrechter

De fractie van GroenLinks in Hollands Kroon heeft het college nu enkele vragen gesteld:
– Wat heeft het college gedaan om de eigen bevoegdheid voor de vergunningverlening eenduidig vast te stellen?
– Vindt het college dat het heeft voldaan aan de inspanningsverplichting van de anterieure overeenkomsten?
– Hoe groot acht u de schade voor de gemeente als blijkt dat aanvragers van vergunningen voor datacenters terecht kunnen stellen dat de gemeente niet aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan om te onderzoeken of de gemeente bevoegd is, en daarom een schadeclaim indienen?

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button