Den Helder

Stichting Leergeld Den Helder kijkt terug op succesvol eerste jaar: “Is echt aan het ontploffen”

Advertentie:

Den Helder – Stichting Leergeld timmert hard aan de weg in Den Helder. De organisatie, die zorgt dat kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, vervulde in 2023 liefst 444 aanvragen. Voorzitter Thalina Meurs hoopt dat Nieuwediepers hen ook dit jaar massaal weten te vinden.

Vol trots heeft Thalina samen met penningmeester Thomas Meurs woensdag het jaarverslag van Stichting Leergeld aan wethouder Peter de Vrij overhandigd. In de beginmaanden viel het aantal aanvragen nog wat tegen, maar vanaf mei 2023 steeg dat enorm. Stichting Leergeld heeft afgelopen jaar 270 gezinnen geholpen met 444 aanvragen. Daarmee zetten zij zich in voor kinderen die opgroeien in armoede. Stichting Leergeld is gericht op kinderen van vier tot en met achttien jaar.

Het soort aanvragen loopt flink uiteen: van fietsen tot laptops en van gymkleding tot uitjes. Met behulp van de stichting kunnen ook armere kinderen meedraaien met hun leeftijdsgenoten. “Als al je vriendjes en vriendinnetjes samen naar school fietsen en jij lopend moet, val je buiten de groep”, noemt Thalina als voorbeeld. “Je wordt beperkt in je sociaal contact.” Ook als schoolspullen niet kunnen worden bekostigd, springt Stichting Leergeld graag in de bres. “We proberen daar echt in te voorzien. Anders loop je als kind altijd achter.”

Groei
Vanwege het succes van Stichting Leergeld in gemeente Den Helder is ook het team in het eerste jaar al uitgebreid. “We zijn met ons bestuur gestegen van vijf naar negen mensen”, vertelt Thalina. De groei van de stichting komt mede door een rondgang op scholen en langs huizen. Mensen kregen steeds meer kennis van Stichting Leergeld en sindsdien is het aantal aanvragen eigenlijk ‘ontploft’. Thalina en haar Stichting Leergeld-collega’s krijgen regelmatig leuke reacties van aanvragers binnen over recente succeservaringen. “Iemand van ons team kreeg laatst een berichtje van een jongen van achttien jaar, die geholpen wordt door Stichting Leergeld middels schoolmateriaal. Hij had nu zijn diploma gehaald en was ontzettend dankbaar. Daar doe je het voor”, vertelt Thalina trots.

Wethouder Peter de Vrij is erg blij met de inzet van Stichting Leergeld in gemeente Den Helder: “Het is een mooie aanvulling op de kind- en armoedepakketten die we al hebben in de stad”, vertelt hij. “Elk jaar kijken we opnieuw naar de subsidieaanvragen. De kans lijkt me klein dat we daarin deze subsidie zullen afwijzen.” Doorslaggevende factor daarin is dat de kinderen niks tekort komen en dat Stichting Leergeld ook achter de voordeur komt bij de mensen. “Je raakt daardoor op een andere manier in gesprek en bent ook mogelijk in staat om mensen op een ander spoor te brengen.”

De overhandiging van het jaarverslag. Van links naar rechts: Thomas Meurs, Peter de Vrij en Thalina Meurs.

Extra ondersteuning
De wethouder merkt op dat de gemeente laag scoort wat betreft de sociaaleconomische status. “Er zijn relatief veel kinderen die in één ouder-gezinnen opgroeien, waardoor ook de inkomsten laag zijn. Ook is er wel armoede in de stad, al is dat de laatste vijf jaar wel weer wat afgenomen. Stichting Leergeld draagt daar onder meer aan bij door te voorkomen dat mensen nog dieper in de schulden komen en juist extra ondersteuning krijgen.”

Het proces voor het aanvragen van Stichting Leergeld begint bij een aanvraag op de website. Dat kan een aanvrager zelf doen, maar ook met bijvoorbeeld de hulp van een leerkracht. Vervolgens gaat een intermediair op huisbezoek om de situatie te beoordelen en te kijken welke hulp de aanvrager nodig heeft. Mochten er dan bijvoorbeeld sportartikelen nodig zijn, dan kan Stichting Leergeld hen ook weer doorverwijzen naar andere organisaties die subsidie verstrekken. Na twee weken wordt er opnieuw contact gezocht met de aanvrager en worden de materialen geleverd. Een jaar na de aanvraag gaat Stichting Leergeld weer met de mensen om tafel om te kijken hoe het proces ervoor staat.

‘Bredere doelgroep bereiken’
Ondanks deze successen is de missie van de organisatie nog niet volbracht. “We zien dat heel veel doelgroepen en wijken nog niet bereikt zijn”, laat Thalina weten. “Er is nog wat onwetendheid over wat er aangeboden wordt. Daar willen we meer aandacht aan geven, zodat een bredere doelgroep gebruik kan maken van de voorzieningen.”

Mensen die beroep willen doen op  de diensten van Stichting Leergeld kunnen contact zoeken via de website: www.leergelddenhelder.nl. Daarnaast is het mogelijk via school of andere jeugdinstellingen als MEE & De Wering te polsen wat mogelijk is.

Toon meer

Peter Rus

Peter Rus is sinds januari 2023 werkzaam bij Regio Noordkop als journalist. Hij is bereikbaar via peter@regionoordkop.nl en via 0625487127.

Wellicht ook interessant

Back to top button