Den Helder

Overzicht initiatieven gemeente Den Helder tijdens coronacrisis

Den Helder – B&W heeft in een raadsinformatiebrief de leden van de gemeenteraad een overzicht gestuurd van initiatieven voor inwoners, ondernemers en organisaties die genomen en van kracht zijn tijdens de coronacrisis. Een overzicht van alle initiatieven:

Naar Helderse ondernemers is een nieuwsbrief verstuurd met voor hen relevante informatie. De gemeente onderzoekt hoe zij de detailhandel en horeca kunnen helpen zodra de beperkende maatregelen zijn opgeheven. Het doel hiervan is om het publiek weer naar de winkelstraten en winkelcentra en de horeca te krijgen nadat de maatregelen worden versoepeld dan wel opgeheven.

Cliëntenparticipatie
De zoektijd voor jongeren onder de 27 jaar bij de aanvraag van een bijstandsuitkering komt te vervallen tot 1 juni 2020 zodat een snellere afhandeling van de aanvraag mogelijk is. De focus komt te liggen op het snel afhandelen van aanvragen voor een bijstandsuitkering en andere mutaties die gevolgen hebben voor recht op bijstand om financiële zorgen tot een minimum te beperken.

Verder wordt hulp geboden aan zelfstandig ondernemers via Haltewerk (Tozo) en UWV (NOW). De eerste 48 betalingen inzake de Tozo uitkering zijn ondertussen betaald aan zzp-ers in Den Helder. Het Jongerenpunt is dicht, maar wel digitaal benaderbaar via jongerenpunt@denhelder.nl en facebook.

Daarnaast heeft de gemeente de re-integratie in navolging van de landelijke richtlijnen ten aanzien van 1,5 meter afstand en minimale groepsvorming tot een minimum gereduceerd. Re-integratie voor nu is op individuele basis en digitaal.

Baliefunctie
De gemeente heeft nog steeds een baliefunctie met weliswaar een minimale bezetting, maar klanten kunnen nog naar de Bijlweg 20 in Den Helder komen om spullen in te leveren, een aanvraag voor bijstand te doen of vragen te stellen. “Wij hebben hiervoor gekozen omdat onze doelgroep niet altijd voldoende digitaal vaardig is en de problematiek dermate nijpend kan zijn dat een email of telefoontje niet voldoende is”, aldus B&W. Ook hier worden de richtlijnen gevolgd. Misschien minder klantvriendelijk, maar wel veilig voor medewerkers en inwoners.

De gemeente houdt rekening met een toename van het aantal aanvragen voor bijstand. “Er ligt een aangepaste werkinstructie klaar om in geval van nood de aanvraagprocedure te verkorten.”

Zorgaanbieders
De zorgaanbieders binnen de gemeente Den Helder hebben ook de nodige maatregelen getroffen. Deze organisaties hebben een contract met de gemeente om diensten te leveren of zij ontvangen subsidie om activiteiten te organiseren.

Cliënten Jeugd Team Jeugd heeft de dienstverlening voortgezet. De medewerkers voeren regie over zaken zoals ze dat altijd doen, maar met inachtneming van de gestelde maatregelen. Dit betekent dat zij veelal op afstand (vanuit huis of in ieder geval op 1,5 meter) en via de digitale snelweg hun werk verrichten. Team Jeugd heeft in deze bijzondere tijd extra aandacht voor risico gezinnen.   

De regionaal projectleidster van Geweld hoort nergens thuis heeft een inventarisatie gemaakt door middel van een vraag bij ketenpartners die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Noord-Holland. Op basis van deze inventarisatie zal de gemeente waar nodig actie ondernemen.

De regionale inkoopgroep heeft twee weken geleden een brief verstuurd naar zorgaanbieders met daarin begrip voor de situatie, over het belang van zorgcontinuïteit en met het aanbod om samen op te trekken. Inmiddels is een brief opgesteld waarin aanbieders worden gerustgesteld met betrekking tot continuïteit van financiering.

Beleidsadviseurs jeugd en onderwijs hebben in samenspraak met scholen, kinderdagverblijven en het gemeentelijke team een aanpak opgesteld ten behoeve van de noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en van kinderen uit kwetsbare gezinnen. Om dat te coördineren, wordt regelmatig overleg gevoerd met de besturen van onderwijs en kinderopvang, wordt dagelijks geschakeld met Team Jeugd, worden directeuren, bestuurders, collega’s en ook ouders ondersteund bij de vragen die zij hebben over de noodopvang en vindt regionale afstemming plaats

Ook betaalt de gemeente de verzekering van alle laptops die de scholen aan kinderen hebben meegegeven. De inzet vanuit de gemeente is voornamelijk gericht op herstel van het normale leven. “Alles wat hieraan kan bijdragen heeft onze aandacht”, zo staat te lezen in het informatieve schrijven.

Communicatie naar inwoners
De communicatie naar de inwoners van Den Helder vindt B&W zeker in deze tijd cruciaal. Meerdere communicatieactiviteiten zijn ingezet zoals het wekelijkse vragenuurtje bij LOS Radio waarin burgemeester Jeroen Nobel vragen beantwoordt van inwoners. De gemeentelijke website wordt continu voorzien van de laatste informatie. Ook het wekelijkse stadsnieuws in Den Helder op Zondag staat vol met informatie over coronamaatregelen en tips.

Daarnaast zet de gemeente social media als Facebook, Twitter en Instagram in. Op vele plekken in Den Helder en Julianadorp zijn lantaarnpaalborden geplaatst met de hygiëne afspraken van de rijksoverheid (in het Nederlands en Engels). Bij de diverse entrees van de gemeente en in het centrum zijn matrixborden die  verschillende coronaboodschappen geven. Tot slot hebben boa’s geflyerd onder jongeren en posters met hygiëne maatregelen uitgedeeld aan winkeliers.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Prima acties. Wellicht uitbreiden met vragenuurtje voor wh welzijn en of financiën ivm vragen over de diverse gevolgen.

Back to top button
%d bloggers liken dit: