Den HelderHollands KroonTexel

Start voorbereiding pilot Walviskadaver Waddenzee

Regio – De pilot Walviskadaver voor natuur en bewustwording wordt in het komende halfjaar uitvoeringsklaargemaakt. Daarmee moet duidelijk worden of een pilot kan starten op het moment dat een geschikte situatie zich voordoet. Daarnaast moet duidelijk worden of een walviskadaver op een locatie onder water (sublitoraal) in de Waddenzee mag worden neergelegd en daar vergaan. Dit besloot het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) op basis van een zorgvuldige voorbereiding door een werkgroep van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), Rijkswaterstaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het laten liggen en laten vergaan van een kadaver van een groot zeezoogdier sublitoraal heeft voor het UNESCO werelderfgoed Waddenzee ecologische, wetenschappelijke en educatieve betekenis. Een kadaver van zo’n groot zeezoogdier spreekt tot de verbeelding. De huidige praktijk is dat grote kadavers worden geruimd.

Verrijking ecosysteem
Met deze pilot creëren de samenwerkende partijen een situatie waarbij het kadaver van een gestrande walvisachtige in de Nederlandse Waddenzee tot natuurlijke afbraak komt. Dit is een belangrijke toevoeging aan het ecosysteem, omdat lokaal de biodiversiteit vergroot en de wisselwerking tussen soorten bevordert. Ze laten nog onderzoeken hoe dat precies gaat. De pilot versterkt dus ook de Waddenkennis. Daarnaast kan het ook voor natuureducatie en de beleving van het Werelderfgoed Wadden van waarde zijn. Michiel Firet, trekker vanuit PRW: “De werkgroep heeft al goed in beeld wat we op voorhand moeten regelen en waarmee we rekening moeten houden. Er spelen veel facetten. We gaan nu de pilot concreet voorbereiden. Daarvoor gaan we ook met betrokkenen in gesprek.”

De werkgroep zocht uit welke walvisachtigen in aanmerking komen en aan welke voorwaarden locaties moeten voldoen om geschikt te kunnen zijn. Voor de pilot maakt de soort niet zo veel uit; het ‘aanbod’, het gewicht en de conditie van het kadaver zijn meer bepalend. Een dwergvinvis spoelt relatief vaak aan en is qua formaat en gewicht ook hanteerbaar. Andere soorten zoals een potvis of de gewone vinvis komen ook in aanmerking.

PRW leidt de fase van operationele voorbereiding van de pilot. Samen met Rijkswaterstaat en het Ministerie van LNV wordt een operationeel plan uitgewerkt. In deze uitwerkingsfase kan nog steeds worden besloten om toch niet over te gaan tot uitvoering van de pilot. Wanneer alle uitwerkingen in deze operationele voorbereiding groen licht krijgen, dan kan vanaf komend najaar de pilot starten. Als de situatie zich dan voordoet dan kan de uitvoer van de pilot op een geschikte locatie onder water gaan gebeuren. Rijkswaterstaat is als natuurbeheerder dan de trekker.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button