Den HelderJeugd

VVN: nog teveel ouders brengen kinderen met de auto naar school

Den Helder – Veilig Verkeer Nederland (VVN) doet landelijk een oproep kinderen zo min mogelijk met de auto naar school te brengen en zo de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren. Ook in Den Helder is dit nog steeds een probleem.

“Met de campagne vragen wij hier op een positieve manier aandacht voor. Wij verzoeken ouders hun kinderen vaker lopend of met de fiets naar school te brengen. Dit leidt namelijk tot minder verkeersdrukte bij de scholen en voor de kinderen tot meer praktijkervaring in het verkeer. Automobilisten vragen we schoolzones zoveel mogelijk te vermijden”, vertelt Koos van Beveren, secretaris van VVN.

Overleg
In Den Helder vindt tussen de gemeente en VVN frequent overleg plaats over de vraag hoe schoolomgevingen veiliger en kindvriendelijker gemaakt kunnen worden. Daarnaast stimuleert VVN de scholen verkeersouders aan te stellen die de verkeersveiligheid rondom de school kunnen monitoren en het te voet en op de fiets naar school komen kunnen helpen stimuleren. Vaak brengen ouders hun kinderen met de auto naar school, juist omdat zij het niet veilig vinden hun kinderen zelfstandig naar school te laten gaan.

In wijken waarbij de scholen tussen de woningen staan zijn regels in het verkeer vaak niet toe te passen, omdat die de bewoners teveel beperkingen zouden opleggen. Denk daarbij aan het instellen van parkeerverboden waardoor bewoners hun auto niet meer in de straat of voor hun woning kunnen parkeren. Ook het stapvoets rijden van auto’s in een schoolzone is uiterst moeilijk te handhaven.

In Den Helder liggen er zelfs scholen aan een 50km weg, waar ook nog eens een busroute doorheen loopt. Hier moeten kinderen vaak tussen links en rechts geparkeerde auto’s door oversteken. Mensen vergeten vaak dat kinderen door hun geringe lichaamslengte vaak nog niet over de motorkap van een auto kunnen heen kijken en door automobilisten dikwijls pas worden opgemerkt als ze eenmaal op de rijbaan staan. Heel vaak staan op de rijbaan ook nog auto’s van ouders stil, die hier gauw hun kind nog even willen afzetten of oppikken.

De Schooten
Van Beveren: “Een voorbeeld is de Vliegbergschool aan de Baljuwstraat in De Schooten. Recht tegenover de school ligt een zebrapad waar een kind, gelet op de hier heersende hectiek bij de opening en sluiting van de school, niet veilig kan oversteken. Juist omdat hier dus geregeld sprake is van een chaotische situatie zijn de meeste bestuurders hier doorgaans extra voorzichtig en alert, waardoor er gelukkig nog geen ernstige ongevallen hebben plaatsgevonden.”

Momenteel is een plan in de maak het zebrapad iets meer naar de hoek van de straat te verplaatsen en daar een met verkeerslichten beveiligde voetgangersoversteekplaats te realiseren. In Julianadorp zijn de meeste scholen via fietspaden goed te bereiken, waardoor kinderen hier doorgaans wel veilig op de fiets naar school kunnen komen. Bovendien zijn bij de scholen in Julianadorp meestal goede parkeervoorzieningen, zodat de ouders die hun kinderen toch met de auto naar school brengen over het algemeen niet voor hectiek en overlast zorgen.

Tien Gouden Regels
Voor de verkeersveiligheid in schoolomgevingen zijn Tien Gouden Regels opgesteld.

  1. De route naar school is veilig: Kinderen moeten veilig van huis naar school kunnen lopen of fietsen. Door het maken van een schoolroutekaart kunnen scholen, ouders en kinderen inventariseren welke verkeersknelpunten zich onderweg voordoen.
  2. De straat voor school is veilig: De straat voor school is bij voorkeur geheel autovrij. Dit klinkt radicaal, maar is vaak prima uitvoerbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk straten tijdelijk af te sluiten voor auto’s, met name op de momenten dat de school begint en uitgaat. Ook kan ter hoogte van de schoolingang een ‘knip’ worden aangebracht, zodat een doodlopende straat ontstaat. Is dat niet mogelijk, dan moet de straat voor school in elk geval worden ingericht als verblijfsgebied of als schoolerf. Hier hebben kinderen prioriteit. Auto’s mogen slechts stapvoets rijden en moeten zich aanpassen aan lopende en fietsende kinderen.
  3. Er is een veilige oversteekplaats: Als de straat voor school niet autovrij is, zorg dan voor een veilige oversteekplaats. Het liefst een zebrapad op een plateau, zo nodig met vluchtheuvel of wegversmalling. Uiteraard is het van belang dat kinderen bij het oversteken voldoende uitzicht hebben. Geparkeerde auto’s in de buurt van de oversteekplaats zijn dan ook uit den boze.
  4. Er is een veilige schooluitgang: Als kinderen na een dag stilzitten uit school komen, hebben zij vaak de neiging de straat op te rennen. Waar nodig, zijn er hekjes op de stoep dat te voorkomen.
  5. Kinderen hebben onbelemmerd uitzicht: Geparkeerde en stilstaande auto’s maken de straat voor kinderen onoverzichtelijk. Daarom is een parkeer- of stopverbod, ongeveer 25 meter links en rechts van de schoolingang, een vereiste. Parkeren op de stoep wordt bij voorkeur fysiek onmogelijk gemaakt.
  6. Voor ouders is er voldoende wachtruimte: Er is voldoende ruimte voor wachtende ouders op de stoep en/of op het schoolplein. Dat is een vriendelijk gebaar naar ouders die hun kinderen lopend of met de fiets ophalen.
  7. Er zijn fietsenrekken voor de ouders: Er zijn voldoende goed geplaatste fietsenrekken voor ouders die hun kind met de fiets komen brengen of halen.
  8. Voor de kinderen is er een goede fietsenstalling met voldoende rekken: Er zijn voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen van leerlingen. Ieder kind dat op fietsafstand van school woont moet hun fiets op school kunnen stallen. De fietsenrekken zijn bij voorkeur overdekt, moeten stevig zijn en voldoende ruimte bieden.
  9. De schoolbus krijgt de beste parkeerplek: Bij veel scholen komen schoolbussen voor de naschoolse opvang. Deze hebben een gereserveerde parkeerplek, dicht bij de schooluitgang. Deze parkeerplek is voor kinderen bereikbaar zonder oversteken.
  10. De school heeft een Verkeersouder en een verkeerscommissie: Het is belangrijk dat een Verkeersouder samen met een groepje betrokken ouders een verkeerscommissie vormt die zich speciaal bezighoudt met de verkeersveiligheid rond school. Hun eerste aandacht is er op gericht het zelf te voet en met de fiets naar school gaan van de kinderen mogelijk te maken en te stimuleren. Met ouders die door allerlei redenen met de auto komen moeten afspraken worden gemaakt.
Toon meer

Famke Mulder

Dit bericht is geplaatst door Famke Mulder. Zij is stagiair geweest bij Regio Noordkop en volgde de opleiding mediaredactiemedewerker op het Mediacollege in Amsterdam.

Wellicht ook interessant

Back to top button