Den HelderPolitiek

Beter voor Den Helder neemt informatieproces over

Advertentie:

Den Helder – “Met onwillige honden is het slecht hazen vangen”, zo duidt informateur Hans Boskeljon zijn bevindingen tijdens het informatieproces. Uit zijn rapport, welke hij dinsdagavond aan de gemeenteraad presenteerde, blijkt dat er geen raadsmeerderheid voor Behoorlijk Bestuur is gevonden. Hij wilde het initiatief nog niet teruggeven aan de oude coalitie, maar die vindt het welletjes en gaat zelf informeren.

Uit het rapport van Boskeljon blijkt dat geen van de huidige coalitiepartijen direct heeft toegezegd te willen samenwerken met Behoorlijk Bestuur, al was de bereidheid hierover te praten wel verschillend. Vooral Beter voor Den Helder en de Seniorenpartij gingen het proces gesloten in. Daar wonden ze ook geen doekjes om en fractievoorzitters Carlo Assorgia en Nancy List lieten beiden op verschillende momenten in de openbaarheid weten niet te zullen samenwerken met de nieuwe grootste partij.

Huidige coalitie
In de gesprekken die de informateur met beide partijen heeft gehad wilden zij dan ook enkel spreken over voortzetting van de huidige coalitie. “Een handtekening van Behoorlijk Bestuur onder een coalitieakkoord is niks waard”, stelde Assorgia. Daarbij refereerde hij aan de gewijzigde standpunten van de partij van Hamerslag wat betreft de bereidheid om samen te werken met Michiel Wouters en partijen die voor het stadhuis op Willemsoord stemmen. Hamerslag gaf dinsdagavond weer aan niet gedraaid te zijn op de inhoud: “Wij zijn hoogstens gedraaid op het proces.”

De PvdA en de ChristenUnie hebben aangegeven een andere coalitie dan de huidige onwaarschijnlijk te vinden. Het CDA, De Stadspartij, en initieel ook de VVD, waren “wat constructiever”, aldus Boskeljon. Zij waren bereid na te denken over een coalitie met Behoorlijk Bestuur. Daar waren wel enige voorwaarden aan verbonden. Er moest namelijk toch wel het een en ander gladgestreken worden. Op de dag van een verzoenend gesprek heeft de VVD afgezegd, waarna de partij ook geen behoefte meer had aan verdere gesprekken. Zo wordt ook niet meer voldaan aan de voorwaarden van de andere partijen, waardoor het traject in weze dood is gelopen.

Belangrijk voor het vertrouwen
Toch wilde de oud-wethouder het niet opgeven. Hij ziet het herstel van het vertrouwen in de politiek als een belangrijke zaak die de partijvoorkeuren zou moeten overstijgen. Alle partijen, met uitzondering van Beter voor Den Helder en de Seniorenpartij hebben dit genoemd tijdens de gesprekken. Boskeljon stelde voor om nog drie tot vier weken de tijd nemen om samen met een tweetal co-informateurs wederom met de partijen in gesprek te gaan. Hij doet een appel op het CDA, de VVD en de PvdA om hun inzet te heroverwegen. Hij benadrukte het belang van een échte poging om samen te werken: “U kunt het bestuur van Den Helder niet laten afhangen van het feit dat u iemand niet leuk vindt.”

Een echte poging, want de afgelopen periode heeft hij de inzet gemist. Deze opinie van Boskeljon zorgde meteen voor weerwoord vanuit de fractievoorzitters. Pieter Kos van de Stadspartij was het niet eens met de benadering: “Het verbaast mij dat een werkbare coalitie voor u per se Behoorlijk Bestuur moet bevatten”, zo liet de wethouder weten. “De manier waarop u verslag doet heeft nogal veel opvattingen in zich. Ik zou het prettig vinden wanneer de informateur verslag doet van wat hij heeft gehoord, niet van wat hij vindt.”

Meerdere fractievoorzitters verweten Boskeljon op verschillende momenten dat hij te veel zijn eigen mening gaf. “Uw opmerkingen over het vertrouwen terugwinnen, dat is niet aan de informateur”, zo stelde Peter de Vrij van de PvdA. Harmen Krul van het CDA was verbaasd over de opmerking dat er geen echte inzet is geweest: “Wij hebben vijf gesprekken met u gehad, dus in die omschrijving kan ik mij niet vinden.”

De bijeenkomst was druk bezocht.

Wel een meerderheid
Ook Dina Polonius van de ChristenUnie was zeer verbaasd, volgens haar missen de aanknopingspunten waarop het advies gebaseerd. Ook komt de ChristenUnie helemaal niet voor in het stuk. Die tekortkoming noemde ook D66, de PVV, GroenLinks en Samen Actief. Die laatste drie partijen waren overigens in eerste instantie naast Behoorlijk Bestuur de enigen die instemden met het verzoek van Boskeljon om het proces te verlengen en uit te breiden met twee co-informateurs. De rest, de oude coalitie plus D66, was tegen: “Jullie hebben drie weken de tijd gehad en er is geen meerderheid, ‘not even close'”, aldus Carlo Assoriga.

Althans, geen meerderheid die voldoet aan de interpretatie van de informateur. Volgens Boskeljon behoren de winnaars van de verkiezingen in de coalitie, maar dat vindt niet iedereen. “Elke meerderheid die we kunnen vormen doet recht aan de verkiezingen”, zo stelde Petra Bais van de VVD. “Naar ons inzicht is er uit de gesprekken een werkbare meerderheid gevonden en we willen die eerst onderzoeken.” Pieter Kos liet namens de Stadspartij weten met alle partijen om tafel te willen, maar constateert tegelijkertijd dat de informatiegesprekken te sterk één richting op zijn geduwd. Harmen Krul noemde het een geforceerd proces.

Tweede partij aan zet
Volgens Sylvia Hamerslag is dat niet zo en is het proces juist bijzonder transparant verlopen: “Zoals we hier nu zitten in het openbaar, zo ging het eerder niet. Voorheen gebeurde het achter gesloten deuren.” In haar slotpleidooi vroeg ze haar mede fractievoorzitters om haar partij nog tijd te gunnen om het proces verder voort te zetten. “Wij willen niet opgeven. Er wordt nog teveel uit emotie geredeneerd en dat heeft tijd nodig. Eerdere informatieprocessen duurden nog veel langer.” Het is ook niet erg dat het wat langer duurt, zegt Harmen Krul, maar dan moet er wel een aanleiding zijn. “U informeert vanuit een gesloten vraag, zo vernieuwend is het allemaal niet. Wij horen graag van de tweede partij, Beter voor Den Helder, hoe zij er in staan. Wij zien geen aanknopingspunten om het proces van Behoorlijk Bestuur te verlengen.”

Toen Assorgia vervolgens het woord nam was hij duidelijk: Zijn partij neemt graag de verantwoordelijkheid om een informatietraject te starten. Hij komt deze week met een informateur die hij via het presidium zal voorstellen. Omdat Hamerslag haar eigen traject niet zomaar wilde opgeven moest er spontaan een vergadering van het presidium worden uitgeroepen. Gelukkig was de voorzitter van het presidium, burgemeester Jan de Boer, in de zaal aanwezig. Een meerderheid van Beter voor Den Helder, CDA, VVD, PvdA, Stadspartij, Seniorenpartij, D66, Samen Actief, PVV en ChristenUnie stemde vóór een nieuwe informatieronde door Beter voor Den Helder. Alleen Behoorlijk Bestuur en GroenLinks niet. Assorgia gaf aan dat de opdracht aan de informateur zal zijn om alle partijen te benaderen, ook Behoorlijk Bestuur, maar dat zijn eigen voorkeur nog steeds ligt bij een voortzetting van de huidige coalitie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

4 reacties

  1. Instabiel is een bestuur dat de laatste vier jaar: 1. ernstige belangenverstrengeling pleegde 2. partyhoppende wethouders had 3. de burger voorloog dat de Raad een locatiebesluit nam, en die leugen drie keer herhaalde bij de rechtbank, en tijdens de verkiezingscampagne: kiezersbedrog 4. nu onwettig een stadhuis bouwt, niet van de burger, maar van de fraude. 5. ze verloren fors bij de verkiezingen. Conclusie: de democratie is aangetast door VVD, CDA, PvdA, Seniorenpartij, Stadspartij, Beter voor Den Helder, en ChristenUnie. Dit frauderende, onbetrouwbare bestuur mag niet met deze praktijken voortgaan, en opnieuw de kiezer negeren. Assorgia pleegt meineed en moet weg, Zeestad dat de burger negeert ook. Toen de rechter van de Raad van State aan de vijf (5) advocaten vroeg: “Wanneer nam de Raad het locatiebesluit?”, kwam er geen antwoord. Aan de trucage van doordrammen zonder burgers moet nu een einde komen, het is erg genoeg geweest. Ik schrijf altijd de feiten op, met conclusies. Dat leverde me zelfs al een bedreiging op van aangifte wegens smaad en laster door VVD-aanvoerder Rogier Bruin. Welk bestuur is niet behoorlijk en instabiel? De VVD dient dat onmiddellijk terug te nemen. Uiteraard neem ik die bedreiging mee naar de bodemprocedure. En als er één partij instabiel is, dan is het wel de partij van Mevr. List. En dan mevr Bais, VVD: “Elke meerderheid doet recht aan de verkiezingsuitlag.” En laatst op de LOS: “we moeten wel de burgers beter gaan meenemen in de besluitvormingsprocessen.” Een instabiele, ongeloofwaardige partij die nog nooit zo laag stond, in de gunst van de kiezer deze keer. En de winnaars negeert. Spijkerharde machtspolitiek, burgers tellen niet, wij bouwen gewoon onwettig.

  2. Beste meneer Kuik ,over doordrammen gesproken, na het lezen van uw stukjes denk ik dat u dat begrip heeft uitgevonden.
    Ik ken u niet persoonlijk maar ik vrees voor uw gezondheid wanneer de rechter u straks gelijk geeft maar de bouw natuurlijk vrolijk laat doorgaan ondanks u en uw 11 mede tegenstanders.Ik zou u graag de volgende raad geven : denk ook een beetje aan u zelf, misschien tijd om eens een instrument te gaan leren bespelen of lekker met de hond langs het strand te gaan lopen.

    1. Hoi Piet. Is het Piet Jansen uit de Balistraat? Als de rechter ons gelijk geeft, stopt de bouw. Oja, en u kunt bij mij gitaar- en banjoles krijgen, heel gezond is dat! Ik houd het goed vol!

Wellicht ook interessant

Back to top button