Hollands Kroon

Aantal meldingen discriminatie Hollands Kroon onveranderd

Adverentie

Anna Paulowna – Uit cijfers over 2019 blijkt dat in de gemeente Hollands Kroon vijftien meldingen van discriminatie zijn binnengekomen. Bij de politie zijn negen meldingen gedaan, terwijl bij het antidiscriminatiebureau Art. 1 Noord-Holland-Noord zes meldingen zijn binnengekomen. Deze cijfers zijn identiek aan die over 2018. Ten opzichte van 2017 is wel sprake van een daling.

Op grond van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening (ADV) moet het college voorzien in een laagdrempelige gemeentelijke voorziening voor de behandeling van klachten over discriminatie. De gemeente Hollands Kroon heeft deze taak, net als de meeste gemeenten in het gebied van de politie Noord-Holland, aan een dergelijke ADV toebedeeld.

Het antidiscriminatiebureau Art. 1 Noord-Holland-Noord behandelt en registreert klachten van mensen die zich gediscrimineerd voelen. Verder geven zij advies en voorlichting over discriminatie en voeren zij campagne voor een gelijke behandeling.   

Iedereen gelijk
In artikel 1 van de Grondwet staat het discriminatieverbod. Dit houdt in dat iedereen die zich in Nederland bevindt, in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond ook, is niet toegestaan.

Helaas komt discriminatie toch voor, ook in de samenleving binnen Hollands Kroon. Discriminatie op grond van ras en seksuele gerichtheid komt in deze gemeente het meeste voor. Negen meldingen zijn gedaan, waarbij iemand zich gediscrimineerd voelde vanwege zijn of haar ras, afkomst of huidskleur. Het aantal meldingen over seksuele gerichtheid is drie. Bij acht meldingen voelde de melder zich vijandig bejegend.

De gemeente Hollands Kroon staat voor een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt en gelijk wordt behandeld. Daarin is geen plaats voor discriminatie. Wie slachtoffer is van discriminatie en begeleiding nodig heeft bij de behandeling van een klacht, kan contact opnemen met bureau Art. 1 NHN, https://art1nhn.nl/.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button