Den HelderPolitiek

Compromis college en raad over ruimer terrasbeleid

Den Helder – Tijdens de raadsvergadering is de motie voor een ruimer terrasbeleid, een initiatief van Edwin Krijns van het CDA, maandagavond unaniem aangenomen. Meerdere partijen binnen de raad hadden op voorhand de motie al omarmd. “Noch met het Helders Steunfonds, noch met deze motie kunnen we alle onduidelijkheid wegnemen”, begon Krijns zijn betoog om de door hem ingediende motie te verduidelijken.

De motie bestond in eerste instantie uit drie onderdelen: meer ruimte voor terrassen van horecaondernemers (in samenspraak met de directe omgeving), de mogelijkheid om ook zonder vergunning een terras neer te zetten en ruimere openingstijden. “Het wordt makkelijker en veiliger als wij horecaondernemers de ruimte geven, zowel in fysieke ruimte als in tijd. Hopelijk wordt voorkomen dat tafeltjes en stoeltjes in de opslag belanden. Gezond en veilig ja, maar het moet ook leefbaar blijven”, aldus initiatiefnemer Krijns.

Reacties 
Raadslid Boessenkool van GroenLinks sprak van een mooi initiatief en plaatste daarnaast een paar nuchtere kanttekeningen. “Hoe verhoudt het zich met de drukte op straat als je terrassen groter gaat maken? En een terras zonder terrasvergunning? Ik snap het, maar er is een reden dat het bedrijf geen terras heeft. Voor ons is het verder van belang hoe lang deze maatregelen gaan gelden. Er moet geen gewoonterecht ontstaan.”

Zelf met plannen komen, coördinatie en duidelijkheid naar horecaondernemers en veiligheid als eerste prioriteit waren ook gehoorde opmerkingen vanuit de raad. Raadslid List van GemeenteBelangen opperde om minder streng te handhaven en controleren of bezoekers gezinsleden zijn. “Dat kunnen we niet van ondernemers verwachten. We moeten daar op een nette manier mee omgaan.” Hamerslag van Behoorlijk Bestuur twijfelde in eerste instantie: “Komt deze motie niet te vroeg? Het RIVM komt hierop nog terug.” Collega-raadslid Mosk van D66 was voorstander in het steunen van de motie. “Een prima motie. Vooral niet te bureaucratisch maken en op korte termijn vormgeven. Een terras zonder terrasvergunning klinkt aardig en in bepaalde mate kunnen we daar aan meewerken. Maar bijvoorbeeld in de Beatrixstraat is dat best lastig te bepalen.”

Maatwerk
Burgemeester Nobel gaf te kennen de motie te begrijpen, maar zag nogal wat haken en ogen. Bovendien vond hij de motie overbodig. “We zijn al in overleg met Horeca Nederland om te kijken wat we kunnen doen voor de lokale horecaondernemers. De verstandhouding met Horeca Nederland is goed, we zitten op één lijn. Aan een aantal kan geen terrasvergunning worden afgegeven in verband met de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van de brandweer. Dat is wel maatwerk. Juist dat willen we met elkaar afspreken. De terrassen mogen al langer open, de natte horeca tot 1 uur. Geeft u ons de tijd voor overleg met horecaondernemers. Wat het college betreft, ontraden wij deze motie. Een vergroting van terrassen moet wel mogelijk kunnen zijn en dat staat niet in deze motie.”

Initiatiefnemer Krijns deed water bij de wijn. “Maatwerk moet plaatsvinden. We hebben niet de illusie om alles in een motie met drie punten samen te vatten. We zien graag waar het college mee komt.” Uiteindelijk verviel punt 3 van de motie (ruimere openingstijden) en kwam Boessenkool met een waardevolle aanvulling voor punt 2. “Wijzig dit punt met ‘waar mogelijk’. De mogelijkheid om ook zonder vergunning een terras neer te zetten, waar mogelijk.”

“Die toevoeging nemen wij graag over”, aldus Krijns en hij vervolgde: “Punt 3 schrappen we als de terrassen voor natte horeca tot 1 uur open mogen blijven. Het gaat ons ook om de geest van de motie en die neemt u over. We zijn blij te horen dat er goed overleg is met Horeca Nederland en lokale horecaondernemers.” De motie van Krijns voor meer ruimte voor terrassen van horecaondernemers (in samenspraak met de directe omgeving) en de mogelijkheid om ook zonder vergunning een terras neer te zetten waar mogelijk werd in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button