Den HelderPolitiek

Gemeenteraad unaniem akkoord met Helders steunfonds

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder is maandagavond unaniem akkoord gegaan met het voorstel voor een Helders steunfonds voor lokale maatschappelijke instellingen en ondernemers die in zwaar weer dreigen te komen ten gevolge van de coronacrisis. De raad stelde twee miljoen euro beschikbaar, naast de door het Rijk genomen financiële maatregelen om getroffen organisaties en ondernemers te ondersteunen.

Het voorstel voor het Helders steunfonds is afkomstig van raadslid Blank van de PVDA, die door burgemeester Nobel in de gelegenheid werd gesteld een toelichting te geven. “Het is het juiste moment voor dit voorstel. Een gezondheidscrisis die nu ook uitmondt in een maatschappelijke en economische crisis. Dit steunfonds doen we voor partijen die het moeilijk hebben en nu ook kunnen rekenen op steun uit de gemeente zelf. In deze tussenperiode moeten we met elkaar de zomer zien door te komen. Belangrijk is ook om de bouwsector goed te begeleiden. Die wordt niet geraakt op dit moment, maar het is wel van belang dat zij door kunnen. Het belangrijkste is de gezondheid, maar maatschappelijke en economische ontwikkelingen mogen we niet uit het oog verliezen”, aldus Blank.

Evaluatie
Unaniem schaarden de raadsleden zich achter dit voorstel. Namens Behoorlijk Bestuur vroeg fractievoorzitter Hamerslag wel om een evaluatiemoment van de uitgegeven gelden. Wethouder Visser zegde dit toe en meldde dit te doen in de gangbare financiële overzichten aan de gemeenteraad. “In de tussenrapportage, niet de  komende, maar die daarop volgende, zullen wij verantwoording afleggen en bij de jaarrekening over 2020”, aldus de wethouder van Financiën.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button