Den HelderPolitiek

Oppositie staat alleen in politieke strijd tegen stadhuis Willemsoord

Den Helder – Het initiatiefvoorstel van vier oppositiepartijen (Behoorlijk Bestuur, PVV, D66 en GroenLinks) om het college aan te zetten tot een herziening van het bestemmingsplan Willemsoord 2012, om zo de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken, heeft geen raadsmeerderheid gekregen. In eerste instantie was ook Gemeentebelangen betrokken bij dit initiatiefvoorstel, maar deze fractie trok zich eerder al terug.

Van Esdonk van de PVV sprak van duur gemeenschapsgeld. Hamerslag van Behoorlijk Bestuur meldde dat het nog steeds gaat om een financieel besluit en geen locatiebesluit en in het kader van de coronacrisis wees zij ook college en collega-raadsleden erop dat “kantoortuinen door het coronavirus achterhaald zijn”. Ook Boessenkool van GroenLinks liet namens de oppositie van zich horen. “Het stadhuis vestigen op Willemsoord op deze manier is een enorm slecht besluit. Iedereen wordt monddood gemaakt. De allerslechtste plek voor het stadhuis en op zo’n manier… Wanneer hebben inwoners inspraak op dit plan? Ik doe een oproep aan college en raad om dit initiatiefvoorstel en de motie serieus te nemen.”

Motie 
Naast het initiatiefvoorstel voor wijziging van het bestemmingsplan hadden de vier oppositiepartijen ook een motie ingediend om de voorbereidingen voor het vestigen van een stadhuis op Willemsoord per direct te stoppen. Zowel het voorstel als de motie haalden het niet en werden allebei met 22 tegenstemmers verworpen. Het ruime merendeel van de gemeenteraad blijft daarmee bij haar besluit van vorig jaar om het stadhuis te vestigen op Willemsoord. De gebouwen 66 en 72 moeten het nieuwe onderkomen van de gemeente Den Helder worden. Echt inhoudelijk en uitvoerig werd het debat niet meer. Volgens de meerderheid is er besproken en besloten en gaat het stadhuis daadwerkelijk koers richting Willemsoord.

Ook voor raadslid Bruin van de VVD loopt de discussie teneinde, al wilde hij in zijn betoog ook duidelijk maken dat de gemeente binnen de lijnen kleurt. “De gemeenteraad wil een stadhuis op Willemsoord. De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld door de raad. De oppositiepartijen zijn het er niet mee eens en vinden het geen goed plan. Dat mag. Maar nu doen zij steeds voorkomen dat wij als gemeenteraad iets doen wat niet mag. De gemeente houdt zich aan de regels. Het moet nu klaar zijn. Ook al zouden we het bestemmingsplan wijzigen, dan nog zijn ze tegen. Het heeft dus eigenlijk heel weinig nut. We doen niets wat niet mag. Een omgevingsvergunning mag afwijken van een bestemmingsplan. Op dat moment, besluitvorming over de omgevingsvergunning, kunnen inwoners in bezwaar en beroep. Wij, VVD, denken dat het stadhuis op Willemsoord goed is voor de stad. Het dossier kan na 30 jaar worden afgesloten en ambtenaren krijgen een goede werkplek waar ze met trots naar toe kunnen gaan.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. De VVD vindt het maar vervelend als inwoners en andere raadsleden niet exact dezelfde mening hebben als de VVD…

  2. Nogmaals,de meerderheid is verkregen door kiezersbedrog ,het van tafel vegen van het coalitieakkoord de burgers zijn op het verkeerde been gebracht gebracht en hebben alle vertrouwen in de politiek verloren dankzij mr Bruin en cs die in beginsel al buiten de kleurplaat zijn begonnen.

Back to top button
%d bloggers liken dit: