Den HelderPolitiek

Helderse partijen willen meer bos en bomen

Advertentie:

Den Helder – PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Gemeentebelangen en de Stadspartij dienen bij de aankomende raadsvergadering een motie in waarin zij het college vragen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het uitbreiden van het bos-en bomenareaal binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast willen zij een herdenkingsbos inrichten op het terrein van het vogelasiel De Paddestoel.

Het doel van de motie is onder andere het bewerkstelligen van een goede CO2-balans. “Bossen en bomen vormen belangrijke onderdelen voor het behalen van de klimaatdoelen”, stellen de indieners van de motie. Daarnaast stellen de partijen voor om een herdenkingsbos te realiseren. In een herdenkingsbos wordt door het adopteren van een boom aan nabestaanden de gelegenheid geboden om te gedenken. Daarnaast draagt het dus ook bij aan de klimaatdoelen. In de gemeente Schagen bestaat er al enige jaren zo’n herdenkingsbos.

Op nationaal en provinciaal niveau is er veel aandacht voor dit onderwerp. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat het Rijk en de provincies samen een Bossenstrategie opstellen. Buurgemeente Hollands Kroon sprak deze week nog de ambitie uit om meer bomen te planten. Den Helder moet hierin ook een actieve rol spelen als het aan de initiatiefnemers ligt: “Op gemeentelijk niveau moet de bossenstrategie en de monitor CO2-balans nu tot uitvoering worden gebracht. Het is ook aan Den Helder om gegeven de mogelijkheden actief een concrete invulling te geven aan de door het Rijk en provincie aangegeven doelstellingen.”

In de motie wordt het college gevraagd om hier snel mee te starten. De wens is dat de raad in het najaar van 2021 nog kan beslissen over het eventuele voorstel waar het college mee zal komen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

2 reacties

  1. Wat een bedriegelijke schertsvertoning. Trek met z’n allen naar Den Haag en zaag het biomassa gedoe om ! Daar hebben we wat aan. Maar dat zal wel niet gebeuren, bang als ze zijn om geëxcommuniceerd van hun partij te worden.

  2. Die bomen zijn toch allemaal opgestookt in de “groene” biomassa centrales en om gezet in groene stroom ten behoeve van elektrisch koken en om de elektrische auto’s van de elite op te laden ?

Wellicht ook interessant

Back to top button