Den HelderPolitiek

Woningbouw rondom station Zuid op basis van co-creatie

Den Helder – Het college B&W heeft gekeken naar de invulling van woningbouw rondom Station Zuid in Den Helder en heeft besloten om co-creatie toe te passen. Dat wil zeggen dat het stedenbouwkundig plan in samenwerking met bewoners van de Schooten en andere belanghebbende partijen tot stand zal worden gebracht.

Op 18 juni organiseert de gemeente een ontwerpfestival, waarbij alle belanghebbenden en betrokkenen samen met een ontwerpteam gaan schetsen aan het toekomstige plan. Dit zal vervolgens worden uitgewerkt waarna het schetsplan op 22 juni gepresenteerd kan worden aan de buurt. IS Maatwerk, een gespecialiseerd participatiebureau, zal het ontwerpfestival en de voorbereiding hierop organiseren.

In mei van 2020 is de omgeving van station Zuid definitief aangewezen als locatie voor de ontwikkeling van woningbouw. De locatie biedt ruimte voor een deel van de gewenste woningbouwuitbreiding van Den Helder. Bij de ontwikkeling wordt aandacht besteed aan sociale veiligheid, kwaliteit van de openbare ruimte en de verbinding met De Nollen en De Schooten. Volgens wethouder Kees Visser is het mooie van co-creatie dat de inwoners vanaf de beginfase mee kunnen beslissen over wijze waarop de omgeving wordt vormgegeven. Er zijn dus ook vooraf nog geen plannen gemaakt.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button