Texel

Camerabewaking op kolonie grote sterns Texel

Advertentie:

Texel – Een op afstand bestuurbare camera is deze week geïnstalleerd op Texel, bij een kolonie grote sterns. Het doel is zo te kijken of de vogels gezond blijven. Vorig jaar zijn er vele duizenden grote sterns doodgegaan door vogelgriep. Door deze camera kan zonder onnodige verstoring gekeken worden of de vogels fit en gezond blijven gedurende het seizoen. De sterns broeden op de Prins Hendrikzanddijk , een relatief nieuw natuur-en waterveiligheidsproject in het zuidoosten van Texel.

De Prins Hendrikzanddijk is een nieuwe broedlocatie voor veel kustbroedvogels. Het gebied is in eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De afgelopen prille jaren broedden er al dwergsterns, bontbekplevieren en scholeksters. Vorig jaar kwamen daar visdief, Noordse sterns en grote sterns bij. Dit zijn stuk voor stuk vogels die in hun populatie onder druk staan. De Prins-Hendrikzanddijk is grotendeels afgesloten voor het publiek, rust is erg belangrijk voor deze kwetsbare vogels die slechts in kuiltjes broeden op de bodem in het zand. Vanaf de rand is het gebied vanaf diverse kijkpunten te overzien.

Bezorgde blik
De camera die nu geplaatst is bij de nieuwe vestiging met grote sterns heeft als doel om te volgen of te kolonie vogels hier gezond blijft. Als er uitval komt of zwakke dieren in opduiken is dat op tijd te zien. Vorig jaar is gebleken dat het rapen van kadavers in kolonies een negatief effect heeft op de verder verspreiding van vogelgriep. De kans op het doven of het klein houden van een besmettingsbron is hierbij mogelijk. Op dit moment zitten er circa 2000 grote sterns op de Prins Hendrikzanddijk. De afgelopen jaren liepen de aantallen op hoogtijdagen op tot 13.000 vogels. Er zijn op dit moment geen andere grote stern kolonies op Texel.

De webcam op de strandhaak biedt onderzoekers en boswachters mogelijkheden om zonder te storen het gebied en de vogels te volgen. Vogels die dichtbij de camera zijn eventueel af te lezen op kleurringen om de poten. Ook verstoring door menselijke invloeden kan gedocumenteerd worden. Het publiek kan meekijken en zo meer leren over het gedrag van grote sterns. De link naar de live-beelden is hier te vinden. De financiering van de camera is deels bekostigd door opbrengsten en giften van het Waddenvogelfestival 2023. Het project is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Vogelinformatiecentrum, Stichting Texel Vogeleiland en Bureau Waardenburg Ecology.

Toon meer

Odessa Langeveld

Odessa is stagiaire bij Regio Noordkop. Ze studeert aan het ROC van Amsterdam en woont in Anna Paulowna. Ze is bereikbaar via odessa@regionoordkop.nl.

1 reactie

  1. Kijk, natuurlijk is het in de gaten houden van een kolonie vogels in de ideale wereld helemaal niet nodig, dan leeft de natuur in symbiose met de mens, een beetje op de wijze zoals het allemaal oorspronkelijk bedoeld was. Het komt op mij echter wel een beetje vreemd over dat we aan de ene kant camera´s plaatsen bij vogelkolonies om de vogelgriep te monitoren maar aan de andere kant nu de Covid-epidemie niet meer elk media-kanaal in beslag neemt omdat die op zijn retour is niet eindelijk eens serieus aan de crisisopvang in de gezondheidszorg voor de mens gaan werken om bij de (zeer) binnenkort te verwachten ´hop van virusmutaties´ naar de mens en de onmiddellijk daaruit voortvloeiende epidemie nu eindelijk eens wat beter voorbereid te zijn. Níéts hoor je namelijk meer over het huidige veel te lage aantal ziekenhuisbedden bij een epidemie en dat terwijl de vogelgriep een met recht serieuzere tegenstander is dan Covid. De politiek vertrouwt er waarschijnlijk op dat het fundament dat tijdens Covid gelegd werd om draagvlak te creëeren voor ´Code Zwart´ (dat is tenslotte slechts een kwestie van een vervelende boodschap maar vaak genoeg in dezelfde vorm herhalen) afdoende genoeg zou kunnen zijn om ouderen en zwakkeren bij de volgende epidemie maar te laten sterven met als enig en zeer wankel argument dat de hele samenleving beschermen onbetaalbaar zou zijn. Dat laatste is echter een politieke afweging en dus een keuze. Tijdens de provinciale staten verkiezingen leek Covid-19 alweer vergeten te zijn, dat is onbegrijpelijk omdat goed voorwerk ondernemen tegen de aanstaande vogelgriepepidemie aanzienlijk minder kostbaar zal zijn dan geen of een te late voorbereiding. Ooit zullen we toch eens wat wijzer moeten worden, zou je toch zeggen en wij moeten als burgers onszelf daarom dus de vraag stellen of wij deel willen uitmaken van een samenleving die dat soort belangrijke vraagstukken uit de weg gaat.

Wellicht ook interessant

Back to top button