Hollands KroonPolitiek

Impact Transitievisie Warmte reikt voor inwoners Hollands Kroon tot achter de voordeur

Advertentie:
Wethouder Theo Meskers meldde de raadsleden dat een start is gemaakt met de Transitievisie warmte die eind 2021 gereed dient te zijn voor uitvoering.
Anna Paulowna – De Transitievisie warmte. Waarom moet deze er komen? Wat is het? Hoe ziet het traject eruit? En welke rol is weggelegd voor de lokale politiek, de gemeenteraad van Hollands Kroon? Wethouder Theo Meskers meldde de raadsleden dat een start is gemaakt met de Transitievisie warmte die eind 2021 gereed dient te zijn voor uitvoering. “Een kant en klaar plan dat aangeeft in welke volgorde de inwoners van Hollands Kroon van het aardgas afgaan en waarbij wij helpen om hun huis op een goedkopere manier te gaan verwarmen. Dat is de leidraad. Het kan, als je de zaak slim met elkaar aanpakt.”

Sjoerd Janse van Advies- en Ingenieursbureau Witteveen & Bos uit Deventer is benoemd om als projectleider voor Hollands Kroon de Transitievisie Warmte te bewerkstelligen. De reden van de Transitievisie Warmte komt voort uit het Klimaatakkoord en moet, samen met andere maatregelen, de opwarming van de aarde tegengaan. Hiervoor moeten onder andere voor 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas af en omgezet worden naar een alternatieve warmtebron. In 2050 dienen 8 miljoen woningen van het aardgas af te zijn.

“Het is belangrijk om nu te beginnen omdat de transitie zo enorm is. Met elkaar gaan we bepalen hoe dit aan te pakken op een verstandige en betaalbare manier. De gemeenten hebben een regisserende rol. In Hollands Kroon staan 20.000 woningen en de gemeente kan de transitie uitstrijken over 30 jaar. Gemiddeld zijn dat 670 woningen die elk jaar aardgasvrij worden. Dat gebeurt nu nog niet dus hoe langer we wachten, hoe meer woningen dat uiteindelijk per jaar worden. Hoe we het aanpakken, kan voor elk dorp en elke wijk verschillen”, zo begint Janse zijn relaas tijdens de beeldvormende vergadering (digitaal en openbaar) voor de raadsleden van Hollands Kroon.

Wat is het? 
Janse geeft aan dat de Transitievisie Warmte houvast geeft aan netwerkbeheerders, gebouweneigenaars en woningcorporaties. “Het biedt toekomstperspectief in de wijk. Gaan we nu aan de slag in de wijk of pas over een paar jaar? De impact reikt voor inwoners tot achter de voordeur.”

In eerste instantie zal het warmteverbruik binnen de gemeente worden geanalyseerd door middel van het bekijken van data. “Waar zit de warmtevraag en hoe groot is deze? Er wordt gekeken naar alternatieven en ook naar de voor- en nadelen. Duurzame warmtebronnen matchen we met de vraag binnen de gemeente.”

Het vervangen van het gas kan door gebruik te maken van vijf duurzame opties. “All-electric via warmtepompen, drie soorten warmtenetten (hoog, midden en laag), bijvoorbeeld geotermie of een duurzaam gas zoals bijvoorbeeld waterstof. Randvoorwaarden worden besproken, wat is mogelijk en wat willen inwoners? Wat zijn de kosten, effecten en impact? Leidend is om te kijken hoe elk dorp van het aardgas wordt afgeholpen. Ook de netbeheerder Liander, woningcorporaties en de gemeente worden hierbij betrokken. Door samen te werken komen we tot een goed product.”.

In de Transitievisie Warmte wordt ook de meest logische volgorde bepaald. “In de wijken waar het meest duidelijkheid is, wordt gestart. Sommige wijken zijn lastig, die worden naar achter geschoven in het traject zodat op dat moment meer ervaring en nieuwe inzichten zijn. Elke vijf jaar vindt een herijking plaats van de Transitievisie warmte. We focussen ons eerst op de wijken die voor 2030 aan de beurt zijn.”

Traject
Het traject Transitievisie Warmte valt uiteen in zes onderdelen. In deze maand wordt een start gemaakt met de visie op warmte met het uitnodigen van belangenbehartigers. Aansluitend zal in de zomermaanden juli en augustus een technische analyse van alle wijken en dorpen binnen de gemeentegrenzen worden gemaakt. Ook wordt gekeken naar bouwjaren en energielabels van huizen. Welke bronnen zijn beschikbaar om in de warmtevraag te voorzien? Is het aanbod toereikend? Zaken die niet mogelijk zijn, worden uitgesloten. Vervolgens wordt in september of oktober het digitaal informatiedocument gepresenteerd, dat voor iedereen inzichtelijk is. Dit document geeft antwoord op vragen hoe de situatie in de gemeente is, de mogelijkheden en de voor- en nadelen van de oplossingen. Met dat bewuste document wordt het gesprek aangegaan.

De periode tussen november 2020 en maart 2021 wordt benut om oplossingsgericht te besluiten. Welke wijken gaan voor 2030 en welke wijken gaan na 2030 van het aardgas af? Het digitaal informatiedocument wordt omgezet in een concept Transitievisie warmte en er wordt aan de slag gegaan met het uitwerken van het wijkadviesplan waarin de uitvoering wordt beschreven (april-mei 2021). Tot slot zal in mei of juni 2021 de Transitievisie warmte worden vastgesteld door de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Rol gemeenteraad 
In meerdere fases van het traject wordt de gemeenteraad bijgepraat en geïnformeerd tijdens beeldvormende vergaderingen. De aftrap heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat een volgende beeldvormende vergadering in september/oktober gaat plaatsvinden en vervolgens volgend jaar april/mei. Tot slot zal de Transitievisie Warmte door de gemeenteraad worden vastgesteld.

“Dat kan alleen als de raadsleden vanaf het begin betrokken worden bij het traject en weten wat er speelt en wat mogelijk is. Zorgvuldigheid, transparantie en samenwerken zijn hierin heel belangrijk”, zo besluit Janse.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button