Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon werkt samen met inwoners aan nieuwe dorpsvisies

“Juist gesprekken met inwoners, ondernemers, sportverenigingen en maatschappelijke instellingen zijn daarvoor nodig."

Advertentie:

Anna Paulowna – Hollands Kroon is momenteel bezig met een nieuwe aanpak voor een prettige en effectieve manier om haar gebiedsvisies en vooral de participatie daarbij goed vorm te geven. De aftrap gebeurt met drie dorpsvisies; Anna Paulowna, Kreileroord en Den Oever.

Volgens wethouder Robert Leever: “Omdat de gemeente inzag dat het schaalniveau van de Omgevingsvisie voor de gehele gemeente veelal een te groot gebied is voor inwoners om te mee te kunnen of willen denken. Terwijl we merken dat inwoners juist heel graag meedenken over hun eigen leefomgeving. Daarom maken we de dorpsvisies. Met deze visies brengen we in kaart welke ontwikkelingen er zijn in onze kernen en waar verbeteringen nodig zijn. Dat gaat over wonen, werken en leefbaarheid, maar ook verkeer, toerisme en recreatieve voorzieningen. Zo halen we op wat er leeft.”

“De opbrengst combineren we met andere zaken, van bijvoorbeeld de provincie of het Rijk, die ook aandacht vragen. Het komen tot die visies kunnen we niet alleen”, benadrukt Leever. “Juist gesprekken met inwoners, ondernemers, sportverenigingen en maatschappelijke instellingen zijn daarvoor nodig. Zo ook de inbreng van partners als de Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en de GGD. We zijn al even aan de slag. De samenleving heeft voor sommige dorpen al veel input geleverd. Daar zijn we erg blij mee!”

Ook Den Oever krijgt een nieuwe Dorpsvisie.
Zoektocht en pionieren
Volgens een gepassioneerde wethouder Leever is het nog zoeken naar de juiste vorm, ook per kern. Belangrijk hierbij is het verwachtingsmanagement. “Wat hebben inwoners voor verwachting bij hun inbreng? Wanneer mogen ze meepraten en wat wordt er uiteindelijk mee gedaan? Het is immers funest als de inwoner denkt dat ‘hun inbreng ook altijd uitgevoerd gaat worden, want er zijn voor een gemeente natuurlijk heel veel verschillende invalshoeken, ontwikkelingen en meningen. Dat moeten we allemaal zorgvuldig wegen.”

Participatie, altijd enorm geroemd door volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, is daarmee best een heel complex onderdeel van de bestuurlijk agenda. Hollands Kroon probeert dit zo goed mogelijk vorm te geven richting haar inwoners en tracht in haar zoektocht daarbij alle mogelijkheden te benutten, zodat zo veel mogelijk mensen hun stem kunnen laten horen. “Fysieke bijeenkomsten blijven daarbij belangrijk naast het digitale platform. Bij schriftelijke reacties mis je soms toch de intonatie en het gevoel dat je bij een echt gesprek wel hebt”, aldus wethouder Leever.

Juiste vorm en maatwerk
Een Dorpsvisie bevat vele aspecten en Hollands kroon heeft het proces per dorpsvisie daarom ook opgeknipt in diverse fasen die per dorpsvisie duidelijk zichtbaar zijn op het participatieplatform. Die zoektocht naar de juiste vorm is nog best complex. “Je merkt dat een gemeente vaak erg technisch tegen zaken aankijkt, ook in het gehanteerde taalgebruik. Sluiten we daarbij wel aan bij wat de inwoners raakt of verwachten? Het is dus belangrijk dat we investeren in het elkaar goed verstaan en dat inwoners ook echt het gevoel hebben dat het hun visie wordt.”

Het college is bij monde van Robert Leever dan ook echt bereid om een passende vorm te ontwikkelen, waar de inbreng van de bewoners van Hollands Kroon goed terecht komt, zonder dat er overtrokken verwachtingen worden gewekt of dat iedereen denkt op elk punt zijn zin te kunnen krijgen. Na de zomer komt de gemeente voor de dorpen waar ze nu mee bezig zijn met een eerste conceptversie van de visies. Daarop kunnen wederom de inwoners, ondernemers en instellingen reageren en worden er gesprekken georganiseerd.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button