Noord-Holland

Driekwart fietsers ervaart onveilige situaties op dijkwegen

Advertentie:

Noord-Holland – Uit onderzoek van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU en VVN blijkt dat driekwart van de fietsers in Nederland onveilige situaties ervaart op dijkwegen. Een kwart van de fietsers heeft regelmatig of vaak te maken met onveilige situaties op dijkwegen, terwijl bijna de helft dit soort situaties af en toe meemaakt.

Aan het onderzoek namen meer dan 2.700 fietsers deel. De uitkomsten van het onderzoek passen bij de signalen die de fiets- en veiligheidsorganisaties al langer ontvangen. Een derde van de ondervraagde fietsers geeft aan dijkwegen soms te mijden vanwege de ervaren onveiligheid. De meest genoemde redenen zijn: te hard rijdend gemotoriseerd verkeer (69%), drukte op mooie dagen (62%) en krap inhalen door gemotoriseerd verkeer (57%).

Daarnaast wijzen veel fietsers op het gedrag van alle weggebruikers. Wat betreft de infrastructuur noemen respondenten te smalle wegen (63%) en de slechte aansluiting van de weg op de berm (36%) als grootste problemen. Een respondent beschreef zijn ervaring als volgt: “Met grote snelheid kwam een auto tegemoet. Te weinig ruimte voor een auto en een fiets met bagagetassen. Van de dijk gedonderd, in de brandnetels, drie meter lager. De auto reed door.”

Oproep tot actie
De samenwerkende organisaties zien dat het anders moet en kan op de dijkwegen. Ze roepen overheden en wegbeheerders op om Nederlandse dijken veiliger te maken voor fietsers. Dit kan door: te handhaven op snelheid, bermaansluitingen en bijbehorend onderhoud snel op orde te brengen en meer onderzoek te doen naar ervaringen en objectieve verkeersveiligheidsdata te verzamelen.

Daarnaast kunnen de volgende maatregelen per locatie worden onderzocht: snelheden voor gemotoriseerd verkeer omlaag brengen, doorgaand gemotoriseerd verkeer beperken en seizoens- en tijdsgebonden maatregelen. Het hele onderzoek is te vinden via deze link.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button