Politiek

Uitvoering Spreidingswet verloopt voorspoedig in de Noordkop

Advertentie:

Noordkop – Het nieuwe kabinet wil de Spreidingswet weer afschaffen, maar tot dat ook daadwerkelijk is gebeurd gaat de uitvoering van de wet gewoon door. Vóór het zomerreces moet per regio een plan klaar liggen, waarin staat hoe de regio invulling denkt te geven aan de Spreidingswet. De gesprekken tussen regiogemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen daarover zijn ver gevorderd. “In de Noordkop gaat het goed”, vertelt Peter de Vrij, wethouder van de gemeente Den Helder.

Wethouder De Vrij vertegenwoordigt de kopgemeenten aan de Regionale Regietafel, waar maandelijks overleg plaatsvindt over hoe invulling moet worden gegeven aan de Spreidingswet. De gemeente Hollands Kroon moet 279 asielzoekers opvangen, Schagen 276, Den Helder 257 en Texel 82. Den Helder voldoet al ruim aan die taakstelling. Dat betekent dat de gemeente aanspraak maakt op de bonusregeling van de Spreidingswet: een beloning (variërend van € 1000,- tot € 4000,-) per asielzoeker die wordt opgevangen boven het aantal dat de wet van de gemeente eist.

Regiogemeenten kunnen onderling een uitruil afspreken, door bijvoorbeeld te zeggen: “Wij nemen jullie asielzoekers, dan nemen jullie onze statushouders.” Van een uitruil tussen Den Helder, Hollands Kroon en Schagen is vooralsnog geen sprake. “Schagen en Hollands Kroon gaan zelf zorg dragen voor het aantal asielzoekers dat hen is toegewezen”, zegt De Vrij. “De gemeente Texel praat wel met Den Helder over een uitruil met Oekraïense vluchtelingen”, vervolgt de wethouder. Op het waddeneiland worden veel Oekraïners opgevangen, terwijl de gemeente Den Helder momenteel niet voldoet aan het aantal opvangplekken voor deze groep vluchtelingen.

Overlastgevende asielzoekers
Eerder deze maand werd bekend dat een subsidieaanvraag van de gemeente Den Helder bij het Rijk om overlastgevende asielzoekers aan te pakken is afgewezen. Daardoor kan een project van de gemeente, politie en NS om overlast door asielzoekers in treinen te beperken niet doorgaan. “Dat betekent niet dat we niks doen aan die overlast. Deze subsidie was aangevraagd om extra projecten te doen, dat is afgewezen. Dat neemt echter niet weg dat er keihard gewerkt wordt aan de ervaren overlast en dat daar ook aanpak op is”, aldus wethouder De Vrij. “Vanuit de SPUK-regeling is nog wel een mogelijkheid op een uitkering. Daar zijn we nu mee bezig.”

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button