Hollands Kroon

Ontruiming huisartsenprakijk in Anna Paulowna

Adverentie

ANNA PAULOWNA – In een huurgeschil tussen de gemeente Hollands Kroon en Huisartsenpratijk Anna Paulowna B.V. (HAP) heeft de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland op 27 april 2019 de gemeente volledig in het gelijk gesteld. De rechter heeft onder andere geoordeeld dat HAP B.V. en de
onderhuurders Huisartsenpraktijk Anna Paulowna B.V. en Huisartsenpraktijk de Ontmoeting B.V. de  praktijkruimte in Anna Paulowna moeten ontruimen.

Ondanks verschillende pogingen van de gemeente om tot afspraken te komen met de eigenaar van de huisartsenpraktijken, is dit niet
gelukt. Daarom gaat de gemeente Hollands Kroon over tot ontruiming op donderdag 18 juli 2019.
Naast dit huurgeschil is er ook sprake van sterk verminderde huisartsenzorg. Deze ontwikkelingen  zorgen, zeer begrijpelijk, voor onrust en onzekerheid onder bewoners. De gemeente Hollands Kroon en zorgverzekeraar VGZ (met de merken Univé, IZZ en Zekur) delen deze zorgen over continuïteit van huisartsenzorg in de regio. Om die reden heeft de gemeente Hollands Kroon aan VGZ en
Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) gevraagd om tot een oplossing te komen.

Als oplossing is ervoor gekozen om een extra praktijk te vestigen in Anna Paulowna: HKN Praktijk.

Huurgeschil
In het vonnis van de kantonrechter is verder geoordeeld dat de huurovereenkomst per direct is
ontbonden en dat alle achterstallige huur over 2018 en 2019 en de proceskosten aan de gemeente
Hollands Kroon moet worden betaald. Na de uitspraak van 27 april en tot eind juni 2019 zijn meerdere pogingen door de gemeente Hollands Kroon ondernomen om met de eigenaar van de huisartsenpraktijk tot afspraken te komen. Dit is niet gelukt. De huurachterstand is tot op de dag van
vandaag niet betaald. Om die reden heeft de gemeente Hollands Kroon besloten om de praktijk in
Anna Paulowna te laten ontruimen op donderdag 18 juli. De huisartsenpraktijk heeft tot en met
woensdag 17 juli de gelegenheid om de praktijk zelf te ontruimen.

Sterk verminderde huisartsenzorg
Naast de huurachterstand, is er ook sprake van sterk verminderde huisartsenzorg bij deze praktijk.
Hierdoor is de praktijk in Breezand al enige tijd dicht en is de praktijk in Anna Paulowna beperkt bereikbaar. Om die reden heeft de gemeente Hollands Kroon aan VGZ en HKN gevraagd om tot een oplossing te komen. Als oplossing is ervoor gekozen om een extra praktijk te vestigen in Anna
Paulowna: HKN Praktijk. De nieuwe praktijk sluit een huurovereenkomst af met de gemeente en vestigt zich in het gezondheidscentrum in MFA De Ontmoeting aan De Verwachting in Anna Paulowna.
VGZ heeft de nieuwe praktijk gecontracteerd.

Nieuwe praktijk
HKN Praktijk is een startende praktijk en heeft de tijd nodig om goed op te bouwen. De praktijk begint met een beperkte huisartsenbezetting, wegens schaarste aan waarnemend huisartsen in de vakantieperiode. De praktijk kan tot en met eind augustus om die reden een beperkt aantal patiënten
inschrijven. Vanaf eind augustus is daar meer ruimte voor. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Huisartsenpraktijk Anna Paulowna/Breezand blijft praktijkhouder en huisarts van de patiënten die bij deze praktijk staan ingeschreven. De overeenkomst die de praktijk met VGZ heeft blijft bestaan.
Inschrijven bij de nieuwe praktijk
HKN Praktijk is een nieuwe praktijk, aanvullend op de bestaande huisartszorg in de regio, en zet zich in
voor een goede samenwerking met huisartsenpraktijken en ketenpartners in de regio. Patiënten die zich willen inschrijven bij HKN Praktijk, kunnen dat doen via de website van deze nieuwe praktijk
(https://hknpraktijk.hknhuisartsen.nl). Op deze website kunt u ook de contactgegevens en andere
informatie over de praktijk vinden. De nieuwe praktijk gaat op maandag 22 juli om 08.00 uur open en is vanaf dat moment bereikbaar.
In verband met de ontruiming van de huisartsenpraktijk in Anna Paulowna is de huisartsenpost
Schagen op donderdag 18 en vrijdag 19 juli overdag geopend voor spoedgevallen. Zij zijn bereikbaar op
het reguliere telefoonnummer (0224-224040). Is een situatie levensbedreigend? Bel dan direct 112.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button