Den HelderPolitiek

Den Helder blij met extra geld van het Rijk

Den Helder – Met de meicirculaire heeft het Rijk gemeenten geïnformeerd dat zij de komende jaren meer geld krijgen. Dat komt omdat het gemeentefonds mee stijgt met de uitgaven van de landelijke overheid, dit heet accres. Over de jaren 2023 tot 2025 ontvangt Den Helder hierdoor bijna 27 miljoen euro extra, maar vanaf 2026 vallen de inkomsten voor alle gemeenten terug.

De uitkering uit het gemeentefonds vormt ongeveer 60% is van de gemeentelijke inkomsten, een enorm belangrijke post dus. De komende jaren stijgen deze inkomsten door de toegenomen uitgaven van het Rijk. Ook ontvangt Den Helder in 2023 € 5.300.000,- meer ter compensatie van de hogere kosten voor Jeugdzorg die de gemeente maakt. Vanaf 2026 gaan de inkomsten echter met 2 miljoen per jaar omlaag, door de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds. Het college wil daarom de komende jaren meer geld gaan reserveren.

Wethouder Financiën Kees Visser, die nog maar een paar maanden die functie bekleed, is blij met de financiële ‘erfenis’ die hij en de rest van het college achterlaat: “Het is mooi dat we de komende jaren extra geld krijgen uit het gemeentefonds. Dit college laat een gezonde financiële erfenis achter voor de nieuwe gemeenteraad. De raad kan daarmee investeringen doen voor allerlei belangrijke ontwikkelingen. Ook mooi is dat we niet hoeven te bezuinigen en ook geen lasten hoeven te verzwaren. We moeten wel goed kijken hoe we omgaan met de daling van inkomsten vanaf 2026. De komende jaren zitten we financieel goed maar voor extra structurele uitgaven moeten we terughoudend zijn.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button