Den HelderSchagenZakelijk

Goede score voor ROC Kop van Noord-Holland

Adverentie

Den Helder – Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Onderwijsinspectie iedere mbo-school in Nederland. Ze onderzoeken dan onder meer of het onderwijs van voldoende kwaliteit is en of de school financieel gezond is. Het ROC Kop van Noord-Holland scoorde daarbij goed.

Beoordeling op verschillende onderdelen Het ROC heeft volgens de inspectie “duidelijk voor ogen welke doelen het wil halen. Om te weten welke doelen belangrijk zijn, zorgt het bestuur ervoor dat het goed weet hoe het gaat met de opleidingen. Daarvoor wordt niet alleen gekeken naar de onderwijsresultaten, zoals het aantal behaalde diploma’s, maar ook naar wat de studenten vinden van het onderwijs.” De afzonderlijke onderdelen die zijn beoordeeld, zijn kwaliteitszorg (oordeel: Goed), kwaliteitscultuur (oordeel: Voldoende) en verantwoording en dialoog (oordeel: Goed). Ook examinering is op orde. En ten slotte zijn er geen tekortkomingen geconstateerd in hoe het schoolkostenbeleid wordt uitgevoerd.

Positief
Wat de inspectie met name positief opviel, is dat het bestuur en de directie veel met studenten en medewerkers uit de hele school praten over de kwaliteit en vervolgens daadwerkelijk iets doen met de opgehaalde informatie. Dat valt ook te lezen in het inspectierapport: “Er wordt gesproken met studenten en medewerkers. Niet alleen om te weten wat er speelt, maar ook om van hen te horen hoe ze denken dat dingen in de school beter kunnen. Ook luisteren ze goed naar ideeën van bedrijven en gebruiken ze die om het onderwijs te verbeteren.”

Voorzitter college van bestuur Aad de Wit is tevreden met het resultaat: “Ik ben trots op dit oordeel. Het bevestigt voor ons allemaal dat de manier waarop we met elkaar samenwerken, loont. Natuurlijk blijft er altijd ruimte voor verbetering en blijven we ons eigen beleid en handelen evalueren en waar nodig bijsturen.”

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs Iedere mbo-student in Nederland heeft recht op onderwijs van ten minste voldoende kwaliteit. Besturen en opleidingen kiezen zelf hoe ze het onderwijs willen inrichten. De inspectie ziet er op toe dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. In het vierjaarlijks onderzoek doen zij onderzoek op twee niveaus, op het niveau van het bestuur en op het niveau van opleidingen. Daarnaast wordt er in de tussenliggende jaren een prestatieanalyse uitgevoerd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button