Hollands Kroon

Draag de zwembaden over aan HOZE

Advertentie:

De gemeenteraad van Hollands Kroon moet nog dit jaar het besluit nemen de vier zwembaden over te dragen aan de vier stichtingen, samenwerkend in HOZE-verband. HOZE staat voor HollandsKroon Overleg Zwembaden Exploitatie. De HOZE-groep heeft zich de afgelopen vier jaar hard gemaakt voor het behoud van de vier zwembaden in de gemeente. De gemeenteraad heeft zich hier ‘kamerbreed’ positief over uitgesproken in 2017.

Door verdere uitwerking van de details van de exploitatie kwamen steeds meer kosten ‘boven water’ die nooit eerder uit de boekhouding van de gemeente naar voren kwamen. Dat geldt niet alleen voor verzekeringen, ‘verborgen’ ict-kosten en dergelijke, maar ook kosten voor gebruikers- en personeelsadministratie, veiligheidscontroles of andere loonkosten van ambtenaren die zich met de zwembaden in hun dagelijkse werk bezighouden stonden nooit op de kostenpost van de zwembaden. “Deze kosten komen straks allemaal wel voor rekening van de stichtingen”, benadrukken de baden in een persbericht.

“Bovendien wezen rapporten van deskundige bureaus al uit dat in alle baden van veel achterstallig onderhoud sprake was. Hierover zijn twee jaar geleden al afspraken gemaakt. Nadat voor alle baden een vergelijkbare exploitatiebegroting is opgesteld heeft de HOZE-groep de conclusie getrokken dat op de kosten van de vier baden niet verder kan worden bezuinigd. “Mooier kunnen we het niet maken!”, luidde de conclusie bij de aanbieding aan het gemeentebestuur.

Onvoldoende ruimte
De ‘overgangssituatie’ waarin de stichtingen zich nu bevinden is niet goed werkbaar gebleken; het biedt onvoldoende ruimte voor eigen beheer en exploitatie. Het schept onduidelijkheden voor leiding en personeel, maar ook de gebruikers begrijpen het niet. Voor de zomervakantie is daarom een gezamenlijk besluit genomen dat overname per 1 januari 2020 dringend gewenst, zo niet noodzakelijk, is. Door overdracht per 1 januari 2020 aan de stichting wordt het niet alleen eenvoudiger de noodzakelijke aanpassingen van de technische installatie te realiseren, maar wordt ook het aanstellen van nieuwe professioneel zwempersoneel mogelijk. Het huidige gemeentepersoneel blijft op de loonlijst van Hollands Kroon, maar wordt bij de stichtingen gedetacheerd, als waren ze hierbij in dienst.

Overname van de accommodatie, personeel en exploitatie betekent veel werk voor de stichting ‘Zwembad op Wieringen’ in de komende maanden. De stichting doet dan ook een dringend beroep op alle inwoners van Wieringen mee te werken aan de ‘wederopbouw’ van hun eigen bad. “Het bad, dat mede door toedoen van de bevolking precies veertig jaar geleden is opgericht, willen we minstens nog vijftien jaar open houden.”

Taakgroepen
Nieuwe vrijwilligers zijn ook van harte welkom. Concreet kunnen mensen zich aanmelden voor de volgende taakgroepen:
– bestuursleden met bestuurlijke beleidstaken en uitvoerende administratieve taken
– werkgroep “jeugd”, in de breedste zin van het woord
– werkgroep “techniek” voor zowel het gebouw, technische installatie als de omgeving
– werkgroep “doelgroepen” om de zaken van de verschillende doelgroepen te behartigen en desgewenst nieuwe doelgroepen opzet
– werkgroep “PR-ICT” voor promotie bij de bewoners, vakantiegangers en bedrijven

Vorig jaar is gestart met een groep van zes vrijwillige life-guards , die het professionele personeel ondersteunen voor de veiligheid. Binnenkort ontvangen ze het B-certificaat, waarin ook BHV en EHBO zijn vereist. Zij hebben zich in het afgelopen jaar al bewezen. “Op korte termijn hopen we weer een groep nieuwe life-guards te kunnen opleiden. Hoe meer mensen beschikbaar zijn, des te meer mogelijkheden dat biedt voor recreatief gebruik in de weekeinden en de vakanties, maar ook bij het schoolzwemmen kunnen ze ondersteunend zijn. Kortom: Er is werk aan de winkel voor de plaatselijke bevolking en het is aan de politiek de komende maanden over de problematiek rond de zwembaden verstandig te besluiten. De tijd van geklaag, ingezonden brieven en demonstraties op het gemeentehuis is voorbij, het gaat nu om daden!”

De zwembaden roepen “alle mopperaars, brieven schrijvers en demonstranten” zich te melden bij de stichting om de handen uit de mouwen te steken voor het eigen zwembad. We gaan immers allemaal graag even zwemmen in “De Venne”, aldus Simon Eg, voorzitter van de Stichting Zwembad op Wieringen. Reacties kunnen worden gestuurd naar denieuwevenne@gmail.com.

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button