Hollands Kroon

Openbare fractievergaderingen CDA, SHK en CU

Advertentie:

De CDA-fractie van Hollands Kroon vergadert woensdag 23 oktober in de Hippolytuskerk aan het Kerkplein 17 te Hippolytushoef. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. In de vergadering worden de agenda’s voor de raadsvergaderingen van donderdag 31 oktober en 7 november besproken.

Aan de orde komen onder meer: 31 oktober: renovatie/reconstructie haven Den Oever, overdracht binnenzwembaden en startnotitie regionale energiestrategie
7 november: begroting 2020 en belastingverordeningen.

De stukken voor de raadsvergaderingen zijn (binnenkort) te vinden op de website van de gemeente. Ook wie met de fractie over andere onderwerpen wil spreken is van harte welkom.

ChristenUnie
Op maandagavond 14 oktober houdt de ChristenUnie om 20:00 uur haar fractievergadering. Tijdens deze fractievergadering wordt onder meer gesproken over de toekomst van de zwembaden in Hollands Kroon en de begroting 2020. Deze openbare vergadering vindt plaats in het MFA in Anna Paulowna en iedereen is van harte welkom.

Om de fractie in staat te stellen zich op de komst van gasten voor te bereiden wordt het op prijs gesteld als vooraf een mailtje wordt gestuurd naar fractie@hollandskroon.christenunie.nl of bel naar 06 390 130 74.

SHK
De openbare fractievergadering van Senioren Hollands Kroon is op woensdag 23 oktober van 19.30 tot 21.30 uur, in het Dorpshuis aan de Kerkhofsteeg 2-4 in Hippolytushoef. Insprekers dienen zich uiterlijk 23 oktober te melden bij de factiesecretaris: Peter C. Meijer, tel. 0227-503559 of via e-mail: meijerpc@quicknet.nl.

De agenda omvat vooral de agenda van de raadsvergadering van 31 oktober.

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button