Den HelderPolitiek

Jeugdzorg steeds duurder: Significante stijging in uitgaven voor zwaardere zorg

Advertentie:

Den Helder – De gemeente Den Helder overschrijdt het budget voor de jeugdzorg dit jaar met minimaal twee miljoen euro, zo schrijft het college aan de gemeenteraad. Opvallend is dat het aantal hulptrajecten niet is toegenomen. Omdat de problematiek steeds complexer en ernstiger wordt zijn de uitgaven voor de zwaardere zorg significant gestegen.

In de Helderse begroting voor 2022 is een bedrag van ruim 24 miljoen euro opgenomen voor declaraties binnen de jeugdzorg. Het is één van de grootste kostenposten van de gemeente. Op basis van de laatste facturatiedata is de verwachting van het college dat de lasten voor jeugdhulp overschreden worden met een bedrag van minimaal 1,9 miljoen euro. Daarmee komen de totale kosten op 26 miljoen euro, ongeveer twaalf procent van de totale begroting van de gemeente.

Er zijn twee oorzaken aan te wijzen voor de hogere uitgaven. Ten eerste is de indexering twee ton hoger dan verwacht. De kostprijs per ‘product’ neemt dus toe. Daarnaast ziet de gemeente een significante stijging in uitgaven voor zwaardere zorg: “In vergelijking met het eerste halfjaar van 2021 is er in het eerste halfjaar 2022 bij onze aanbieders een stijging van de gedeclareerde zorg te zien van soms wel 200-300%. Het aantal ingezette trajecten is niet toegenomen.”

Volgens een woordvoerder van Jeugdzorg Nederland is deze trend niet gelijk aan de wijze waarop de jeugdzorg zich sinds 2015 heeft ontwikkeld. Het aantal trajecten is de afgelopen jaren namelijk steeds toegenomen, net als de verzwaring van de nodige zorg. De gesloten jeugdhulp, de zwaarste vorm van zorg, is juist aan het afnemen. Dit komt voornamelijk omdat de visie is ontstaan dat dit minder wenselijk is. De laatste landelijke cijfers dateren van 2021. Het is dus niet zeker of de Helderse trend wellicht in het laatste jaar ook landelijk is ontstaan.

Beheersmaatregelen
De gemeente werkt aan beheersmaatregelen om de groeiende kosten tegen te gaan. Zo moeten er eind 2024 nieuwe contracten worden gesloten. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang, maar de aanpak staat onder druk. De verwachting was dat het aanpakken van de ’top 80′ probleemgezinnen en het instellen van de wijksteunpunten inmiddels effect zouden hebben op de uitgaven. Dat is nog niet het geval, door “personele en organisatorische perikelen”. De gemeente verwacht het aantal jongeren in de jeugdzorg met vijf procent te kunnen reduceren door de dienstverlening verder te ontwikkelen. Veel gemeenten hebben moeite met de stijgende zorgkosten en spreken al jaren over het terugdringen hiervan. Tot u toe is toch ieder jaar weer extra geld nodig.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button