Hollands KroonPolitiek

Politieke vragen over ‘Kolder in de Kop’

Hollands Kroon – De lokale VVD heeft politieke vragen gesteld over de organisatie van het evenement ‘Kolder in de Kop’. Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) heeft in een brief aan het college laten weten ontevreden te zijn met het feit dat zij niet bij de organisatie zijn betrokken. De VVD wil daarom weten wat de rol van het platform in de toekomst zal zijn en wat het aantrekken van externe organisatoren de gemeente heeft gekost.

Volgens CPHK ontvingen zij geen reactie van de gemeente toen zij aangaven te willen helpen met de organisatie van culturele activiteiten voor het tienjarig bestaan van Hollands Kroon. In zijn brief aan het gemeentebestuur schrijft voorzitter Joop Luten dat hij dat onbegrijpelijk vindt: “Het CPHK is door u in het leven geroepen om een actieve rol te spelen in de brug tussen gemeentebestuur en cultuurveld. Wij hadden zeker verwacht dat u ons eerst om advies zou vragen.” Ook liet de organisatie van het evenement volgens Luten uiteindelijk te wensen over: “Maand na maand zagen wij verstrijken zonder dat er iets zichtbaars gebeurde. Ook de publiciteit kwam uiterst traag op gang.” De VVD geeft aan het eens te zijn met het CPHK en wil graag opheldering van het college.

VVD raadslid Enno Bijlstra vraagt het college tevens wat de kosten zijn geweest van het inhuren van externe deskundigen. Daarnaast vraagt hij opheldering over de rol van het CPHK in de toekomst: “Kunt u aangeven op welke wijze het CPHK bij verdere door de gemeente Hollands Kroon te organiseren culturele activiteiten wordt betrokken?” In een eerdere reactie op de brief van Luten liet het college weten te zullen evalueren wat er in de toekomst beter kan. Bijlstra vraagt het college om aan te geven wanneer de gemeenteraad deze evaluatie tegemoet kan zien.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button