Den HelderPolitiek

Raadscommissie blij met plan voor supermarkten, wel aandacht voor ‘grijs gebied’

Den Helder – De Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer is blij met het paraplubestemmingsplan dat het college heeft opgesteld voor de supermarkten in Den Helder. Het belangrijkste doel van het plan is om supermarkten te concentreren in de bestaande winkelgebieden. Door geen nieuwe locaties voor supermarkten meer toe te staan beschermt de gemeente de bestaanszekerheid van winkelcentra als het Schooten Plaza, De Riepel en Duinpassage.

De logica daarachter is dat de grote supermarktketens zich liever vestigen in grote panden op centrale locaties binnen de gemeente. Het college vreest dat wanneer zij daar medewerking aan verleent, de kleinere winkellocaties op den duur zullen sluiten. Dit is niet alleen vervelend voor de wijkbewoners, zeker zij die zich niet zo makkelijk verplaatsen, maar ook voor de kleinere winkels die zich naast de supermarkt hebben gevestigd in de winkelcentra.

Wethouder Michiel Wouters vertelde de commissie dinsdagavond hoe dat precies zit. Omdat mensen hun dagelijkse boodschappen doen in de supermarkt komen zij via die weg in aanraking met de andere winkels en zijn ze eerder geneigd iets te kopen. Wanneer er in een klein winkelcentrum geen supermarkt aanwezig is neemt de aanloop van mensen dusdanig af dat de vestiging niet meer lucratief is voor andere ondernemers. Een volledige sluiting van zulke winkelcentra ligt dan in de lijn der verwachtingen. Martin Zuiddam van Fractie Bazen had hier wel zijn twijfels bij. Het college was volgens hem niet goed in staat aan te tonen dat het beperken van de vestigingsmogelijkheden voor supermarkten echt noodzakelijk is.

Buurtsupers en grijs gebied
Verschillende partijen onderschreven dinsdagavond het belang van het voortbestaan van de kleinere winkelcentra met supermarkten in de wijken. Voor mensen zonder auto, maar ook als sociale ontmoetingsplaats. Volgens Koos van Beveren van GroenLinks is die levendigheid in de wijken erg belangrijk en moet er dus wel gewaakt worden voor het feit dat het nieuwe paraplubestemmingsplan geen kleinschalige ontwikkelingen tegenhoud. Kleine ‘buurtsupers’ en kruideniers moeten volgens hem wel de ruimte krijgen. Michel Pastoor van Fractie Pastoor vroeg zich af of het plan niet onbedoeld ook iets als een campingwinkeltje onmogelijk zou maken. Volgens de wethouder vallen zulke kleinschalige zaken niet onder de noemer supermarkt. Toch sluit hij niet uit dat er in de toekomst aanvragen komen waarbij sprake is van een grijs gebied.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button