Politiek

Raad akkoord met splitsen begroting

Advertentie:

Den Helder – De gemeenteraad gaat het college meer tijd geven om te zoeken naar bezuinigingen voor de begrotingsjaren 2026 en 2027. Voor die jaren is op dit moment een begrotingstekort. Een meerderheid van de raad heeft het college gevraagd een sluitende meerjarenbegroting in te dienen, maar wethouder Van Diepen geeft aan dat daar meer tijd voor nodig is. Daarom is de raadscommissie bestuur en middelen woensdagavond akkoord gegaan met het voorstel om eerst de aangeboden begroting 2024-2027 te behandelen, zodat er in ieder geval voor het begrotingsjaar 2024 een vastgestelde begroting ligt. De bezuinigingsvoorstellen voor de jaren 2026 en 2027 worden op een later moment behandeld.

Twee gebieden waar het college wil bezuinigen zijn het sociaal domein en de cultuursector. Het voorstel is dat de Triade, Kampanje, Kopgroep Bibliotheken en de Helderse Vallei 3 ton per jaar minder aan subsidies zullen krijgen. Sander Boschma, directeur van kunsteducatiecentrum Triade, gebruikte woensdagavond het burgerspreekrecht om de commissieleden te overtuigen niet met dit bezuinigingsvoorstel akkoord te gaan. De directeur kon rekenen op steun van meerdere fracties. Harrie van Dongen (Stadspartij): “De voorgestelde bezuinigingen op cultuur zijn ondoordacht. We geven een negatieve prikkel af aan de cultuurinstellingen. Het amputeren van een gezond been, daar doen wij niet aan mee.”

Het college krijgt dus meer tijd om op zoek te gaan naar plekken om te bezuinigen. Dit is ook nodig om op breed draagvlak van de raad te kunnen rekenen. Op 1 november wordt de begroting behandeld door de gemeenteraad.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

1 reactie

  1. Kunnen we niet links om, dan gaan we rechts om.
    De wanprestaties moeten toch ergens van betaald worden.

Wellicht ook interessant

Back to top button