Hollands Kroon

Overzicht besluiten college Hollands Kroon

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon heeft onlangs de volgende besluiten genomen, zo is dinsdag bekendgemaakt:

Bezwaar standplaatsvergunning naast Sportlaan 21 Anna Paulowna
Op 11 april 2019 is een standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van snacks op de parkeerplaats naast Sportlaan 21 in Anna Paulowna. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend. De commissie bezwaarschriften adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren. Dat betekent dat de vergunning wordt herroepen en dat de aanvraag wordt geweigerd.

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. het bezwaarschrift tegen de op 11 april 2019 verleende standplaatsvergunning voor de parkeerplaats naast Sportlaan 21 Anna Paulowna ontvankelijk en gegrond te verklaren; 2. de verleende standplaatsvergunning op de parkeerplaats naast Sportlaan 21 in Anna Paulowna ten behoeve van de verkoop van snacks te herroepen en de aanvraag te weigeren.

Bezwaarschrift omgevingsvergunning kappen 162 populieren Wieringerrandweg
Op 12 augustus 2019 is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 30 juli 2019 (kenmerk Z-237624) tot het verlenen van een vergunning voor het kappen van 162 populieren aan de Wieringerrandweg. De commissie bezwaarschriften adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Het college van burgemeester en wethouders besluit: het op 12 augustus ingediende bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen van 162 populieren langs de Wieringerrandweg ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

De populieren aan de Wieringerrandweg zijn aan het einde van hun levensduur. Er zijn meermaals takken uit gebroken en ook zijn enkele bomen omgevallen. Op basis van een extern advies is vervolgens de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen ingediend en verleend voor het kappen van 162 populieren langs dit deel van de Wieringerrandweg.

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Surplus
Per 1 januari 2019 zijn er twee vacatures ontstaan in de Raad van Toezicht van Stichting Surplus. Begin 2020 ontstaat nog een vacature. De gemeenteraad wordt voorgesteld de heer M. Kemper, mevrouw C. van Keulen en de heer R. van der Guchte in deze drie vacatures te benoemen.

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad voor te stellen: in te stemmen met de voordracht van de bestuurder van Stichting Surplus tot benoeming van de heer M. Kemper, mevrouw C. van Keulen en de heer R. van der Guchte tot leden van de Raad van Toezicht van Stichting Surplus.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button