Den Helder

Anita Witzier overhandigt onderzoek Stichting Lezen en Schrijven aan wethouder Pieter Kos

Den Helder – Wat doet een gemeente als Den Helder om laaggeletterdheid onder vrouwen aan te pakken? En welke aanpak werkt? Deze en andere vragen komen terug in het nieuwste onderzoek – in onder meer Den Helder – van Stichting Lezen en Schrijven. Op donderdag 19 november overhandigt ambassadeur Anita Witzier deze publicatie aan wethouder Pieter Kos.

Het onderzoek in de gemeente Den Helder biedt tips en voorbeelden voor vergelijkbare gemeenten tussen de 30.000 en 100.000 inwoners. De stad kent relatief minder laaggeletterden dan het landelijke gemiddelde: negen procent versus twaalf procent. Tegelijkertijd vallen veel vrouwen met een migratieachtergrond in Den Helder wel in de doelgroep laaggeletterden. Naar schatting is bijna acht procent van deze vrouwen in Den Helder laaggeletterd.

Wethouder Pieter Kos: “Taal is de sleutel tot deelname aan de samenleving. Daarmee maak je duidelijk wie je bent, wat je wil en leer je elkaar te begrijpen. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om daar vaardig in te zijn.”

Geke van Velzen (directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven): “De voorbeelden uit Den Helder laten zien hoe zeer armoede en laaggeletterdheid met elkaar samenhangen in het leven van veel vrouwen. En vooral hoe de gemeente beleid en taalaanbod daarop afstemt. In dit onderzoek delen we de geleerde lessen, die erg interessant en leerzaam zijn voor vergelijkbare gemeenten.” De Stichting Lezen en Schrijven heeft met subsidie van het ministerie van OCW (Directie Emancipatie) het onderzoek laten uitvoeren. Naast Den Helder hebben ook de gemeenten Almere en Heerde aan dit onderzoek meegedaan. De praktische uitvoering van het onderzoek is gedaan door Onderzoeksbureau Panteia.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Stichting Lezen en Schrijven zet zich sinds 2014 extra in voor laaggeletterde vrouwen. Vrouwen in Nederland hebben vaker een achterstand in taal en rekenen dan mannen. Bovendien zijn laagopgeleide vrouwen economisch minder zelfstandig dan laagopgeleide mannen of hoogopgeleide vrouwen.

De overhandiging vindt tijdens een feestelijke bijeenkomst online plaats.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button