Den HelderPolitiek

Wordt de oostzijde Beatrixstraat verkeersluw?

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder heeft in de raadsvergadering van 30 juni, per motie, aan het college de opdracht gegeven te onderzoeken op welke wijze het oostelijk deel van de Beatrixstraat in de zomermaanden verkeersluw kan worden ingericht. Doel daarvan is het gebruik van de terrassen in de straat aantrekkelijker en veiliger te maken.

De huidige situatie is dat de zinkpalen defect zijn en niet kunnen worden gerepareerd. Algehele vervanging is geen optie, gelet op de hoge kosten, de storingsgevoeligheid van een dergelijk systeem en de ongevallen die er de laatste jaren vanwege het systeem zijn gebeurd. Gekozen wordt daarom op korte termijn ter plaatse van de zinkpalen vaste anti-autopalen te plaatsen die om 11:00 uur worden geplaatst en om 18:00 uur worden verwijderd. Gevolg van deze keuze is dat er gedurende de afgesloten periode geen selectieve toegang voor expeditieverkeer meer is tot dit deel van de Beatrixstraat. De Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad (HOB) kan zich hierin vinden.

De snelheid
In de rechte rijbanen van de Beatrixstraat zijn geen snelheidsremmende voorzieningen aanwezig, waardoor een deel van de motorvoertuigen met een te hoge snelheid door de straat rijdt. Aan de oostzijde van de Beatrixstraat zijn als proef een speciaal voor deze straat ontworpen type snelheidsremmer aangebracht. Deze drempels hebben geen effect op de fietsers, maar wel op auto’s. Er zal met de HOB een ontwerp worden gemaakt, waarbij in de gehele straat dit type snelheidsremmer wordt aangebracht.

Het is wenselijk om ter plaatse van de terrassen geen of zo min mogelijk motorvoertuigen te laten passeren. Dit maakt het gebruik van de terrassen aangenamer en is ook veiliger voor klanten en personeel dat de rijbanen moet oversteken. Volgens het college moet het mogelijk zijn om in de periode van 1 april tot 1 oktober het gedeelte van de Beatrixstraat, gelegen tussen de Molenstraat en de Westgracht, te sluiten voor alle motorvoertuigen. De afsluiting zou dan dagelijks moeten gelden van 11:00 tot 23:00 uur. Voor het huidige afgesloten deel van de Beatrixstraat zullen de gesloten tijden conform worden aangepast. Het is voor autoverkeer nog altijd mogelijk het parkeerterrein Breewater te bereiken en te verlaten via de Westgracht, Molenstraat en de straten rond het gebouw “De Kamerheer”. Het verkeer dat hier dan tijdens de geslotenverklaring nog komt is puur bestemmingsverkeer. Buiten de gesloten tijden is de straat voor alle verkeer gewoon toegankelijk.

Deze wijziging in het verkeersregime kan alleen plaatsvinden na het nemen van de daarvoor benodigde verkeersbesluiten. Ter voorbereiding op deze besluiten zal het college het voornemen voor dit plan bespreken met alle belanghebbenden en hen in de gelegenheid stellen om bedenkingen kenbaar te maken. Die worden dan meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming. Getracht wordt de benodigde procedures voor het komende zomerseizoen af te wikkelen. Dit is sterk afhankelijk van eventuele bezwaren.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button