Den HelderPolitiek

Den Helder wil duidelijkheid over aanlanding wind op zee

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft de provincie in een reactie op de Energievisie gevraagd meer de regie te nemen bij de uitwerking van het rapport Verkenning Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ). Het rapport heeft betrekking op de vraag waar de stroom van de nog te bouwen windparken op de Noordzee aan land zullen komen. Dit is een keuze van het Rijk. Den Helder wil in dit deel van de energievoorziening een belangrijke rol gaan spelen.

In de Energievisie staat onder andere dat er sprake is van netcongestie en de manier waarop de provincie denkt dit te gaan oplossen. Voor de Kop van Noord-Holland betekent dit de bouw van een nieuw transformatorstation, waarschijnlijk een 380kV variant met bijbehorende hoogspanningsmasten. Dit nieuws zorgde in Hollands Kroon al voor enige ophef, met name omdat de gemeente en de inwoners nooit zijn betrokken bij de planvorming.

Participatie en het platte land
In Den Helder is er eigenlijk geen sprake van protest. De ruimtelijke impact is dan ook minder groot. Het college zegt zich ook grote zorgen te maken over netcongestie, maar heeft wel een kritische noot: “Juist participatie in brede zin om draagvlak en acceptatie van de bevolking te bewerkstelligen is niet alleen gewenst, maar noodzakelijk. Wij vragen u om regie te nemen om samen met de gemeenten een communicatie- en participatieplan op te stellen en uit te voeren.”

Net als de collega’s uit Hollands Kroon maakt het college van Den Helder zich zorgen om de energievoorziening in het landelijk gebied. Omdat de investeringen die nodig zijn om de positie van het platteland te verbeteren vaak groter zijn en onder de streep minder opleveren dreigen de bewoners achter te raken: “Hierdoor kan rechtsongelijkheid ontstaan voor bewoners en bedrijven in dunbevolkte gebieden ten opzichte van bewoners en bedrijven in dichtbevolkte gebieden, de geografische hotspots. Ook voor dit onderdeel vragen wij u om hier regie in te nemen.”

Wind op zee
De plek voor de aanlanding van wind op zee blijft ook in de Energievisie onbeantwoord. Den Helder wil heel graag dat zij als primaire uitvalsbasis mogen optreden, echter zijn bijvoorbeeld ook IJmuiden en de Wieringermeer in beeld. Het antwoord op deze vraag hangt ook af van de manier waarop de energie aan land moet komen: Als er gekozen wordt om windenergie om te zetten in waterstof is de positie van Den Helder voordeliger, omdat er een uitgebreid netwerk aan gasleidingen loopt.

Het college wil dat de provincie de regie neemt om nu eens duidelijkheid te verschaffen: “Dat betekent nog lange tijd onduidelijkheid over zowel de ruimtelijke economische ontwikkelingen als de maatschappelijke effecten. Wij vragen u om regie te nemen tussen de twee parallelle, maar met elkaar verweven, trajecten: concept Energievisie en de VAWOZ.” Het college meldt daarbij ook dat er overleg plaatsvindt met de andere gemeenten uit de Noordkop om te komen tot een gezamenlijk standpunt wat betreft de aanlanding van wind op zee.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button