GR2022HK

Daan Pruimboom verlaat Onafhankelijk Hollands Kroon: “Ongewenste werksfeer en een gebrek aan onderling vertrouwen”

Advertentie:

Hollands Kroon – Gemeenteraadslid Daan Pruimboom van Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) verlaat per direct zijn partij en sluit zich aan bij het LADA van Henk van Gameren. Volgens Pruimboom is er door de houding en het gedrag van zowel het bestuur als de fractievoorzitter van OHK sprake van een ongewenste werksfeer en een gebrek aan onderling vertrouwen. Hij geeft aan het verwijt te krijgen nooit op Wieringen te zijn en de partij heeft zelfs een woonplaatsonderzoek aangevraagd bij de burgemeester.

Volgens Pruimboom zet hij zich altijd in voor de lokale belangen. Zijn studie, die inmiddels is afgerond, heeft er wel voor gezorgd dat hij vaak in Utrecht was, maar dit zou volgens hem geen probleem moeten zijn: “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik gedurende de raadsperiode studeerde in Utrecht, en hier als gevolg van mijn rooster ook zo nu en dan verbleef. Dit is destijds ook besproken met burgemeester Nawijn, die dit van harte ondersteunde. Ondanks mijn studie heb ik mij altijd aan de gemeentewet gehouden. Inmiddels is mijn studie klaar, en ben ik weer volledig op Wieringen.” De in 1998 geboren Pruimboom woont momenteel in zijn ouderlijk huis in Hippolytushoef en is op zoek naar een eigen plek en een leuke baan in de Noordkop. Zijn ambitie is en blijft dan ook om na de verkiezingen in maart actief te blijven in de politiek van Hollands Kroon.

Twijfel over woon- en verblijfplaats
Dat zal niet meer bij OHK zijn. De partij was niet voornemens Pruimboom op de kieslijst voor de komende verkiezingen te zetten. “Het feit dat ik tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen met voorkeurstemmen in de raad ben verkozen doet mij vermoeden dat er binnen OHK andere belangen spelen dan die van de kiezers”, zo speculeert het jongste raadslid in de gemeente. Volgens Alexander Bügel, fractievoorzitter van OHK, is daar geen sprake van. Hij bevestigt het verhaal van Pruimboom over een woonplaatsonderzoek, maar erkent niet dat zijn partij verkeerd heeft gehandeld: “Toen het bestuur bezig was met het opstellen van de kandidatenlijst ontstond er twijfel over Daan zijn woon- en verblijfplaats. De vraag was of hij wel aan het woonplaatsbeginsel voldeed, hij was te veel in Utrecht en volgens de gemeentewet moet je de helft van de tijd in je eigen gemeente wonen.” Na een gesprek in november kreeg Pruimboom de opdracht de situatie veranderen en de partij op de hoogte te houden. Dat gebeurde niet, waarna OHK het verzoek tot een woonplaatsonderzoek indiende bij de burgemeester.

Dat viel bij Pruimboom zachts gezegd niet goed en dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd tot zijn besluit om zich af te splitsen: “Helaas trekt het bestuur van OHK mijn situatie in twijfel, zonder met mij te overleggen. Dit getuigt van een gebrek aan vertrouwen naar de eigen raadsleden toe. Daarnaast is er op basis van geruchten contact opgenomen met andere raadsleden over mijn situatie, zonder mij daarover te informeren. Ook zijn andere fracties benaderd”, aldus Pruimboom. Volgens de fractievoorzitter werd de sfeer inderdaad slecht na het verzoek voor een woonplaatsonderzoek, dat overigens nog steeds loopt. De partij kon volgens hem echter niet anders: “Het is onze verplichting als partij om te zorgen dat iedereen die op de kieslijst staat ook daadwerkelijk in Hollands Kroon woont. Zolang iemand aan de gemeentewet voldoet kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor bijvoorbeeld een studie, maar Daan was al in juli klaar en er is nog niets veranderd”, verklaart Bügel.

Overstap naar LADA
Over het verwijt dat OHK contact heeft opgenomen met andere fracties zegt Bügel het volgende: “Ik heb Henk van Gameren van LADA opgebeld om te vertellen dat het woonplaatsonderzoek bij de burgemeester momenteel nog loopt. Dat vind ik het juiste, omdat dat iets is om rekening mee te houden. Ik zou van andere partijen hetzelfde verwachten wanneer iemand overstapt naar OHK.” Pruimboom geeft over de overstap naar LADA aan dat het partijprogramma goed aansluit bij zijn eigen ideeën over de gemeente en dat hij met open armen is ontvangen. Bij LADA voelt hij de wederzijdse openheid, eerlijkheid en het vertrouwen dat hij bij OHK niet zag. Hij dankt Henk van Gameren in het bijzonder voor het geboden vertrouwen. “Ik ben en blijf een gedreven volksvertegenwoordiger, en ik heb er alle vertrouwen in dat ik deze rol bij LADA goed kan vervullen”, zo sluit hij af.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button