Den HelderPolitiek

College weet van illegale B&B’s in Den Helder

Advertentie:

Den Helder – Het college van de gemeente Den Helder heeft vastgesteld dat er illegale Bed & Breakfast actief zijn in de stad. Zo blijkt uit de beantwoording van vragen gesteld door De Stadspartij. Er wordt niet direct gehandhaafd, maar nog in het eerste kwartaal van dit jaar krijgen eigenaren van de accommodaties een brief over de regels. In het tweede kwartaal wordt er een nieuw handhavingsplan vastgesteld.

Afgelopen december stelde De Stadspartij politieke vragen in reactie op het standpunt van het college met betrekking tot illegale verhuur. Burgemeester en wethouders lieten namelijk weten dat zij terughoudend omgaan met handhaven, omdat er op dit moment vaak geen alternatieven zijn voor de huurders. Zij komen dan simpelweg op straat te staan, wat de problematiek alleen maar verergert. In plaats daarvan stelt de gemeente een stappenplan op om de personen in kwestie naar een legale situatie te begeleiden. Op die manier kan ook de verhuurder worden aangesproken.

De Stadspartij reageerde hier kritisch op. Door de politiek is juist ingezet op het strenger handhaven van illegale woningverhuur, woningsplitsing en illegale B&B. Met name in kwetsbare wijken als de Visbuurt zorgt dit voor grote problemen, aldus fractievoorzitter Harrie van Dongen. De wethouders zouden volgens Van Dongen geen gevoel hebben bij wat er speelt in de volkswijk: “Keer op keer is het dezelfde wijk die hiervan de dupe is, maar daar heeft u in uw beschermde woonomgeving natuurlijk geen last van.” Uit de reactie van het college blijkt geen bereidheid om toch strenger te gaan handhaven, in ieder geval niet op het gebied van illegale verhuur.

Handhaving
Illegale B&B’s wil het college wel strenger gaan controleren. Uit onderzoek door de gemeente blijkt namelijk dat er bedrijven actief zijn zonder vergunning: “In augustus 2022 zijn er vermoedens dat er op boekingssites meer B&B’s worden aangeboden dan waar vergunningen voor zijn afgegeven. Dit is onderzocht en vergeleken met het aantal vergunningen. De vermoedens zijn correct.” Alle B&B eigenaren worden daarom geïnformeerd over de regels die gelden, zoals het aanvragen van een vergunning. In het tweede kwartaal van dit jaar krijgt de gemeenteraad een nieuw beleidsplan voorgelegd, waarin ook de handhavingsambities voor de periode tot en met 2026 zijn opgenomen. Het college kan nu nog niks kwijt over de inhoud.

De vraag resteert waarom de gemeente niet nu al handhaaft, als reeds is vastgesteld dat er misstanden bestaan. In een reactie stelt het college dat hiervoor nog onvoldoende middelen zijn: “Waar de inzet van onze handhavers op veel terreinen wordt gevraagd, ontbreekt helaas de capaciteit om alle misstanden en meldingen daarvan direct op te pakken. Desondanks heeft dit onderwerp onze aandacht.” Omdat er jaarlijks in een uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld welke zaken prioriteit krijgen en de ontdekking over de illegale B&B’s pas in augustus 2022 werd gedaan zal het handhaven dus nog even op zich laten wachten.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

2 reacties

  1. Ik zou als raad toch maar eens gaan vragen hoe die prioriteiten m.b.t. handhaven bepaald worden, want zo te zien hebben er vele kwalijke zaken (te veel om op te noemen) geen prioriteit. De bewoners zijn het zat! Ook de uren verantwoording lijkt mij hier nuttig. En bij het zoveelste kul antwoord dan nu maar eens een echte motie van afkeuring!

    1. het volgende wat we lezen is dat het college ook weet van illegale hennepkwekerijen maar dit door de vingers ziet omdat het anders zielig is voor de verslaafde jeugd die zich dagelijks ophoud bij de coffeeshops….. compleet kansloos dit college

Wellicht ook interessant

Back to top button