Den HelderPolitiek

Inwonerspanel wil aandacht voor leefbaarheid en veiligheid

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft een eerste peiling uitgevoerd bij het inwonerspanel. In deze peiling werd de deelnemers gevraagd naar hun zienswijze over het contact met de gemeente, het vertrouwen in het bestuur en de begroting.

Het opzetten van een inwonerspanel en de aanschaf van de gemeentepeilerapp is eind vorig jaar van start gegaan. De gemeente noemt het enthousiasme voor deelname bij de inwoners groot. Momenteel hebben 981 mensen zich aangemeld voor het inwonerspanel en 221 hebben de gemeentepeilerapp gedownload en in gebruik genomen.

Leefbaarheid en veiligheid
Aan deze peiling deden net iets meer mannen (56 procent) dan vrouwen (44 procent) mee. Verder is opvallend dat daarvan driekwart boven de 50 jaar is; slechts 9 procent valt in de leeftijdscategorie van 19 tot en met 34 jaar en 17 procent is tussen de 35 en 49 jaar. Eén op de vijf ondervraagde is alleenstaand, driekwart woont samen of is getrouwd met of zonder kinderen en 5% geeft te kennen een andere gezinssamenstelling te hebben. Tot slot komen de meeste ondervraagden uit Julianadorp en De Schooten.

Leefbaarheid en veiligheid: dat zijn de onderwerpen waar de deelnemers de gemeente bij voorkeur in de toekomst over willen informeren. Daarnaast scoren ook afvalinzameling, wonen en openbare ruimte hoog. Kunst en cultuur houdt de gemoederen binnen de gemeentegrens minder bezig; slechts 17% wil hierover de gemeente een visie meegeven. Tot slot had het panel een vrije keus waarover gecommuniceerd dient te worden. Hierbij kwam onder andere de locatie van het nieuwe stadhuis aan bod.

Visie inwoners telt mee bij maken beleid
De resultaten uit deze peiling zijn punten van overleg bij het maken van beleid bij diverse onderwerpen. Als voorbeeld noemt de gemeente de antwoorden op de vragen over communicatiemiddelen als Stadsnieuws en Gemeentegids. De dienstverlening en communicatie wordt gewaardeerd met een ruime voldoende. De eigen gemeentepagina blijkt het meest gekozen te worden bij het zoeken van informatie over de gemeente, gevolgd door lokale media en Stadsnieuws in Den Helder op Zondag (83 procent leest wekelijks deze pagina). Facebook is populairder onder jongeren dan onder ouderen; twitter wordt slechts door 4 procent geraadpleegd.

De onderwerpen wonen en zorg en welzijn scoren hoog op de vraag waarover de ondervraagden meer zouden willen lezen. Andere opvallende uitkomsten is het verschil in belangstelling voor onderwerpen tussen jongeren en ouderen. Jongeren zijn meer gericht op evenementen, cultuur, onderwijs en sport terwijl ouderen graag geïnformeerd worden over de lokale politiek, een opiniestuk of zorg en welzijn.

Vertrouwen
Het vertrouwen hoe de gemeente wordt bestuurd, is beperkt. Eén op de tien ondervraagden heeft (heel) veel vertrouwen in de kwaliteiten van de bestuurders, de helft is neutraal (niet veel / niet weinig vertrouwen) en bijna één op drie geeft te kennen weinig vertrouwen te hebben.

Een andere vraag aan deelnemers was wat zij in de begroting van de gemeente zouden willen aanpassen als zij een miljoen euro zouden mogen verdelen. Hierbij komt het bezuinigen op gemeentelijke lasten als meest gegeven antwoord naar voren. Verder mag geld uitgegeven worden aan maatregelen om afval aan te pakken zoals het plaatsen van meer afvalbakken, WMO-voorzieningen en voorzieningen voor jongeren en ouderen.

Meer of minder geld?
Bij het bezuinigen van geld zou één op de vier deelnemers ervoor kiezen om minder geld uit te geven aan duurzaamheidsmaatregelen. Een ander opmerkelijk detail is dat ouderen meer geld over hebben voor armoedebestrijding en jongeren juist minder. Ook vinden de ondervraagden bezuinigd moet worden op de kosten voor een nieuw stadhuis op Willemsoord en de inhuur van extern personeel door de gemeente.

Tot slot hadden ondervraagden mogelijkheden om opmerkingen achter te laten. Deze opmerkingen gingen voornamelijk over de locatie van het stadhuis, hondenbeleid en hondenpoep en investering in jeugd.

Invloed
De gegeven antwoorden door het panel kunnen meewegen bij de discussies in de gemeenteraad over de keuzes die worden gemaakt bij de begroting voor 2021 en verder. Wat bij deze en andere peilingen met de onderzoeksresultaten gebeurt en hoe ze kunnen bijdragen aan beleid wordt meegenomen op logische momenten, bijvoorbeeld als te benoemen argument bij aanpassing van beleid of bij het ontwikkelen van visies/beleid.

Naast de peiling via het inwonerspanel zijn bijna dezelfde vragen uitgezet via de app. Bijna dezelfde vragen, omdat de technische mogelijkheden van de app iets beperkter bleken dan de software van het panel. De resultaten hiervan komen overeen met de uitkomsten van het panel.

De gemeenteraad heeft ondertussen het rapport met de resultaten van de eerste peiling ontvangen. Geïnteresseerden kunnen zich nog altijd aanmelden via www.denhelder.nl/inwonerspanel voor het panel en kunnen de Gemeentepeilerapp in de App Store of Playstore downloaden.

Bron : I&O Research

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button