Politiek

Eerste reactie college Hollands Kroon op onderzoeksrapport datacenters

Advertentie:

Anna Paulowna – Advies- en onderzoeksbureau Berenschot heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de besluitvorming over het vestigen van datacenters op Agriport A7 vanaf 2009. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad en het college van Hollands Kroon. Het onderzoeksrapport, genaamd ‘Tijden veranderen’, is op 11 maart gepresenteerd aan de gemeenteraad. De reactie van het college van Hollands Kroon op het rapport is als volgt.

“Het college geeft graag gehoor aan de vraag van de begeleidingscommissie kennis te nemen van het onderzoeksrapport en een bestuurlijke reactie te formuleren. Deze kan de gemeenteraad betrekken bij haar beraadslaging en bespreking van het rapport. Wij geven twee bestuurlijke reacties: een korte voor de bijeenkomst van 11 maart, die vindt u hieronder, en een uitgebreide reactie voor de behandeling van het onderzoeksrapport in de raadsvergadering van 18 april.

In de onderzochte periode hebben de onderzoekers geen misstanden aangetroffen in de besluitvorming over de ontwikkeling van Agriport A7 en de vestiging van datacenters. De onderzoekers benoemen dat het traject desondanks escaleerde in 2020 tot een brede maatschappelijke en politieke discussie. Hierbij is de vestiging van datacenters op Agriport A7 in een negatief daglicht komen te staan. 

We onderschrijven als college de uitkomsten van het onderzoeksrapport. We constateren daarbij dat, hoewel feitelijk er geen misstanden zijn geweest, onvoldoende ruimte is genomen voor tussentijdse gesprekken tussen college, raad en samenleving. In de onderzochte periode is de betrokkenheid van de samenleving bij planontwikkeling toegenomen en hebben in de Wieringermeer veel grootschalige ontwikkelingen plaatsgevonden.

Het college herkent zich verder in de kritische analyse van de onderzoekers. Zij schrijven dat de beleidskaders tekort zijn geschoten in het aansluiten bij de veranderende situatie in de regionale economie, en daarbij veranderende opvattingen in de samenleving. Wij zien daarom dat in het samenspel tussen bestuur, organisatie, gemeenteraad en samenleving een andere werkwijze nodig is voor de toekomst. Het onderzoeksrapport reikt hiervoor bruikbare lessen aan. Zo kan de gemeente zorgen voor beter toegesneden beleid en vooral breder gewogen besluitvorming over soortgelijke grootschalige ontwikkelingen met grote impact in zowel ruimtelijk als maatschappelijk opzicht.

Wij merken op dat aan een aantal van de genoemde lessen in het rapport inmiddels wordt gewerkt. De uitkomst van het rapport sterkt ons in de gedachte dat die veranderingen nodig zijn. Aan de hand van de opgetekende lessen, gaan we samen met de organisatie aan de slag.

Het gesprek met de gemeenteraad over het onderzoeksrapport en de inzichten uit de organisatie, betrekt het college bij de manier waarop Hollands Kroon met de genoemde lessen aan slag gaat. Dit moet er mede voor zorgen dat de lessen en inzichten ingezet kunnen worden in het verder bouwen aan vertrouwen in de gemeente.”

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

1 reactie

  1. We doen een plas, heffen ons glas en alles blijft zoals het was.

Wellicht ook interessant

Back to top button