Noord-Holland

Liander: Colleges moeten netwerkbeheerder bij plannen betrekken

Noord-Holland – Om te zorgen dat gemeenten hun ambities op het gebied van klimaat, economie en woningbouw waar kunnen maken is het een noodzakelijke voorwaarde dat zij netbeheerder Liander zo vroeg mogelijk bij hun plannen betrekken.

Infrastructuur die nodig is voor het elektriciteitsnet, zoals kabels, transformatorhuisjes en verdeelstations, krijgt alleen dan vanaf het prille begin de benodigde ruimte in omgevingsplannen. Dit schrijven relatiemanagers van Liander in een brief aan de onderhandelende partijen die de coalitieakkoorden opstellen voor de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders en hun gemeenteraden.

Oproep
Deze oproep is nog belangrijker geworden door de aankondiging van Liander’s grootste investeringspakket ooit. Tot en met 2024 investeert de netbeheerder €3,5 miljard in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland. Die enorme uitbreiding van het elektriciteitsnet is nodig om tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar elektriciteit en de grootschalige teruglevering van groene stroom aan het net.

Het is dan ook evident dat de nieuwe colleges van B&W en hun gemeenteraden voor grote uitdagingen staan. Er is een forse opgave om tijdig ruimte te realiseren voor die snel groeiende vraag en aanbod van elektriciteit. Dit geldt voor alle onderdelen van de elektrische infrastructuur, de ondergrondse en vooral de bovengrondse energie-infrastructuur.

Investeringspakket
In Noord-Holland neemt netbeheerder Liander de komende drie jaar twee nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op twaalf bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 2.100 km extra elektriciteitskabel en plaatst het in de provincie 945 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket in Noord-Holland voor de komende drie jaar bedraagt ruim €1,3 miljard.

Noord-Holland Noord
Er is met name in het noordelijk deel van de provincie onder ondernemers veel interesse in grootschalige projecten om groene stroom op te wekken en aan het elektriciteitsnet terug te kunnen leveren. Beide ontwikkelingen vragen veel van het elektriciteitsnet.

Liander investeert in het noordelijke deel van Noord-Holland in nieuwbouw en verzwaringen van diverse elektriciteitsverdeelstations. De komende drie jaar realiseert Liander extra capaciteit op de stations Hoogwoud, Medemblik, Den Helder en Anna Paulowna. In Purmerend werkt Liander aan een nieuw station dat naar verwachting in 2024 in gebruik wordt genomen.

Gesprekken

Relatiemanagers van Liander zitten met gemeenten aan tafel over de coalitieakkoorden: “Gezien alle ontwikkelingen is het dus logisch dat Liander aangeeft dat vanaf het begin van de plannenmakerij ruimte voor energie-infrastructuur een absolute voorwaarde moet zijn. Alleen dan kan het energiesysteem van de toekomst op tijd klaar zijn.”

Toon meer

Leanne van Gemeren

Mijn naam is Leanne van Gemeren (21). Ik ben werkzaam bij Regio Noordkop als Redactiemedewerker en studeer Creative Business. Ik ben bereikbaar via leanne@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button