Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon past Omgevingsvisie aan

Anna Paulowna – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de aanpassingen aan de bestaande Omgevingsvisie op de onderwerpen ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, energie, cultuurhistorie en wonen.

De huidige Omgevingsvisie sluit op onderdelen niet meer aan bij recenter vastgesteld beleid en het in februari aangenomen amendement ‘Stimulering zon op dak’ en wordt om die reden aangepast. Deze aanpassing staat los van de aankomende evaluatie van de Omgevingsvisie en het ontwikkelen van een nieuwe Omgevingsvisie onder de Omgevingswet. Het is de bedoeling van de gemeente ook dat traject in 2020 op te starten.

“Er wijzigt niets aan het beleid of aan de regels, we brengen de omgevingsvisie in overeenstemming met het beleid”, zo laat de gemeente weten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button