Hollands KroonPolitiek

Nieuwkomers moeten zich binnen twee jaar thuis voelen in Hollands Kroon

Anna Paulowna – Wat willen we bereiken? En wat gaan we ervoor doen? Dat zijn de vragen waar de gemeenteraad van Hollands Kroon in een beeldvormende vergadering op 25 juni antwoord op hoopt te krijgen inzake de nieuwe wet Inburgering. Het inburgeren van statushouders wordt een nieuw project voor gemeenten in Nederland en verschuift hiermee ook van het Rijk naar de lokale overheden.

Nieuwe wetgeving is noodzakelijk nadat na een evaluatie in 2018 is vast komen te staan dat de Wet Inburgering 2013 tekortkomingen kent, waardoor een goede inburgering uitblijft. Het leren van goed Nederlands, deelname aan de Nederlandse samenleving en het vinden van een betaalde baan blijken geen vanzelfsprekendheid te zijn na het doorlopen van het inburgeringstraject van het Rijk. De bal wordt nu toegespeeld naar de gemeenten in Nederland. De bedoeling is dat het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 van start gaat, waarbij centraal staat dat de nieuwkomer zo snel mogelijk deelneemt binnen de Nederlandse samenleving en bij voorkeur een betaalde baan heeft (bestaanszekerheid).

PIP
Met de komst van het nieuwe, lokale inburgeringsstelsel is daar ook de komst van een nieuwe afkorting: PIP, oftewel persoonlijk integratie plan. Van elke nieuwkomer wordt door de gemeente een zo compleet mogelijk beeld van de persoonlijke situatie en de leerbaarheid geschetst, waarna de PIP wordt gemaakt en een integraal inburgeringsprogramma wordt aangeboden. De invulling hiervan ligt volledig in handen van de gemeenten. De inburgering is hierbij niet voorbehouden aan de nieuwkomer alleen maar de gehele samenleving zou hier baat bij hebben. Inburgering moet een duurzame investering worden van gemeenten.

Hollands Kroon is ondertussen begonnen met de voorbereidingen. Het streven is dat nieuwkomers zich na twee jaar thuis voelen in de gemeente: Nieuwkomers vinden zinnig, waardig en snel hun weg in Hollands Kroon waardoor zij vergelijkbare kansen krijgen als mensen die al langer in Nederland wonen. Daarom vangen wij hen goed op in Hollands Kroon en ondersteunen wij hen zodat ze zo snel mogelijk participeren in de maatschappij (het liefst via passend werk).

Leerroutes
De gemeenten in Nederland dienen in het kader van het inburgeringstraject en op basis van het PIP een keuze uit drie leerroutes aan te bieden. Binnen de gemeente Hollands Kroon is de verwachting dat het merendeel van de statushouders, 65%, de zogenaamde Z-route gaat volgen: de zelfredzaamheidsroute. Een traject dat twee jaar duurt, bestemd is voor mensen met een lage leerbaarheid en gericht op meedraaien in de maatschappij. Concreet bestaat dit traject uit 800 uur les in de Nederlandse taal en 800 uur participatie.

De onderwijs-route, waaraan naar verwachting zo’n 30% aan deelneemt, is bedoeld voor jongeren tot 28 jaar die in twee jaar een voltijds opleiding afronden met de Nederlandse taal op B1-niveau, aangevuld met een aantal noodzakelijke vakken. Tot slot is er de B1-route voor de resterende 5%, waarvoor een verhoogde taaleis geldt en waarbij inburgering wordt gecombineerd met (vrijwilligers)werk. Vanwege het ontbreken van Mbo-opleidingen binnen de eigen gemeentegrenzen, zal hierbij (boven)regionaal invulling aan worden gegeven. Het plan was om in juni 2020 in Den Helder te starten met een pilot met Pro-bedrijven/Agros, maar vanwege de maatregelen voor de bestrijding van corona is dit vooralsnog onduidelijk. Een eerste kennismaking met het nieuwe inburgeringsstelsel voor de gemeenteraad van Hollands Kroon volgt 25 juni.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button